czwartek, 1 lipca 2021 06:21

Zakopane: Absolutorium dla burmistrza niejednomyślne

Autor Mirosław Haładyj
Zakopane: Absolutorium dla burmistrza niejednomyślne

30 czerwca podczas XXXI Sesji Rady Miasta Zakopane przedstawiono „Raport o stanie miasta” za rok 2020, który został przyjęty przez radnych razem ze sprawozdaniem finansowym, a burmistrzowi zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium.

Raport o stanie Zakopanego na rok 2020 zawiera dane dotyczące każdego aspektu funkcjonowania miasta i jego mieszkańców. Prezentuje działalność Urzędu Miasta oraz stanowi wykaz wszystkich podjętych inicjatyw z zakresu kultury, sportu, promocji, finansów, edukacji oraz pomocy społecznej.

Prezentację z najważniejszymi danymi z raportu przedstawił podczas sesji wiceburmistrz Tomasz Filar. Następnie obyła się debata z udziałem radnych. Z kolei sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Helena Mamcarz. Poinformowano także o pozytywnych opiniach, które wydała komisja rewizyjna, a także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania podjęta została przy 15 głosach „za” i 1 "wstrzymującym się". Absolutorium przyjęto 17 głosami „za” przy 1 "wstrzymującym się".

Burmistrz Leszek Dorula, dziękując za wotum zaufania oraz absolutorium, wyraził wdzięczność radnym za dobrą współpracę i pracownikom urzędu za przygotowanie Raportu oraz skuteczną pracę na rzecz miasta. Skarbnik Helena Mamcarz tradycyjnie od burmistrza i jego zastępców w dowód uznania otrzymała bukiet kwiatów.

Inf. i foto UM Zakopane

Podhale

Podhale - najnowsze informacje