środa, 2 grudnia 2020 11:02

Coraz bliżej do powstania obwodnicy Chełmca? Złożono wniosek o ZRID

Autor Aleksandra Tokarz
Coraz bliżej do powstania obwodnicy Chełmca? Złożono wniosek o ZRID

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację (ZRID) obwodnicy Chełmca został złożony do wojewody małopolskiego. Budowa trasy w ciągu drogi krajowej nr 28 ma mieć długość około 1,4 km. Jej realizacja przewidziana jest na lata 2022-2023.

Decyzja środowiskowa dla tego zadania została wydana w październiku 2018 roku. Od września kolejnego roku trwały prace nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z projektem budowlanym.

Podstawą do wydania zezwolenia na realizację tej inwestycji drogowej przez wojewodę małopolskiego, będą właśnie wspomniane dokumenty. Gdy zezwolenie zostanie uzyskanie, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na wykonawcę zadania.

Obwodnica Chełmca ma być kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza. Droga o długości ok. 1,4 km zostanie fragmentem drogi krajowej nr 28, a dodatkowo stanie się częścią północnego obejścia Nowego Sącza. Jezdnia zlokalizowana będzie między dwoma istniejącymi już rondami: na drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowska w Chełmcu) oraz na drodze powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowicka w Chełmcu). Na jej trasie powstaną dwa mosty i dwa wiadukty.

Gdzie jest najbardziej rakotwórcze powietrze w Polsce? Nowy Sącz tuż za podium
Nowy Targ i Pszczyna to zwycięzcy niechlubnego rankingu PAS, dotyczącego jakości powietrza. Na listę trafiły miejscowości o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza w 2019 roku. Na szczycie miejsca, w których odnotowano wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Nowy Sącz [/inform…

Łącznik północnej i zachodniej obwodnicy jest niezbędny, aby objechać Nowy Sącz bez konieczności wjazdu do centrum miasta. Za jego budowę odpowiada GDDKiA.

Północna i zachodnia obwodnica Nowego Sącza zostały oddane do użytku w 2015 roku. Pierwsza z nich jest 2-kilometrową drogą, będącą częścią drogi krajowej nr 28 Zator – Przemyśl. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec przebiega przez nowy most.

6-kilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza biegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie łączy się z drogą krajową nr 28.

25 listopada Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969", w tym budowa mostu na rzece Dunajec, w wariancie C.

Powstanie trzeci most na Dunajcu? Połączy Stary i Nowy Sącz
Decyzja środowiskowa dla budowy trzeciego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu została wydana. Dodatkowo powstanie trasa łącząca drogę krajową nr 87 z drogą wojewódzką nr 969. Inwestycja powstanie w ramach rządowego programu “Mosty dla regionów”. -Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał d…

Decyzja ta niezwykle ucieszyła władze gminy Chełmiec.

-To niezwykle dla nas ważna informacja. Wariant C jest najbardziej korzystny nie tylko dla mieszkańców naszej gminy, ale także całej Sądecczyzny. Cieszę się że decyzja został podjęta zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami samorządów, i zgodnie z zasadą racjonalności i dbałości o finanse publiczne - komentował wójt.

W ramach wariantu C powstanie fragment forsowanej przez gminę Chełmiec obwodnicy wzdłuż wałów rzeki Dunajec w miejscowości Świniarsko wraz z przeprawą mostową na wysokości Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku. Dzięki temu uda się też połączyć w przyszłości istniejącą ścieżkę rowerową po lewej stronie Dunajca do EuroVelo po stronie Miasta Nowy Sącz.

fot. ilustracyjne/pixabay

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje