wtorek, 12 grudnia 2023 11:39

Związki par jednopłciowych w Polsce: przełomowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Autor Małgorzata Gietner-Woszczyna
Związki par jednopłciowych w Polsce: przełomowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

W historii praw człowieka w Polsce zapisano nowy rozdział. Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu wydał wyrok, który ma kluczowe znaczenie dla społeczności LGBTQ+ w Polsce. Trybunał orzekł, że nieprzyznawanie statusu prawnego oraz brak ochrony związków jednopłciowych w Polsce stanowi naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Wyrok, który pojawił się w kontekście skargi złożonej przez pięć polskich par tej samej płci, podkreśla niedostatek prawnych ram ochrony ich związków. Ta decyzja, choć nie jest jeszcze ostateczna, rzuca światło na nieuregulowane kwestie prawne dotyczące życia prywatnego i rodzinnego osób LGBTQ+ w Polsce.

Przypadek zainicjowany w 2017 roku przez Koalicję na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, dotyczył dziesięciu osób z Łodzi, Krakowa i Warszawy. Są one przykładem większej grupy obywateli, dla których brak uznania związków jednopłciowych stanowi realny problem. Trybunał w Strasburgu zaznaczył, że brak takich regulacji nie tylko utrudnia regulowanie podstawowych aspektów życia, ale także narusza prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

W kontekście europejskim, większość państw członkowskich UE przyjęła już regulacje dotyczące małżeństw lub związków cywilnych osób tej samej płci. Estonia jako najnowszy przykład, dołączyła do tej grupy w 2023 roku. W świetle tego trendu, wyrok ETPC stanowi istotny sygnał dla Polski o potrzebie dostosowania się do europejskich standardów prawnych.

Oprócz aspektów prawnych, wyrok ten ma również szerokie implikacje społeczne. Uznając potrzebę regulacji związków jednopłciowych, Trybunał podkreślił znaczenie równości i poszanowania praw człowieka w europejskim społeczeństwie.

Warto zauważyć, że obecna sytuacja w Polsce stawia przed krajem wyzwanie, ale także szansę na postęp w kierunku równości. Wyrok Trybunału stanowi krok naprzód w dążeniu do bardziej inkluzjiwnej i równościowej przyszłości.

W chwili obecnej, decyzja ETPC czeka na ewentualne odwołanie do Wielkiej Izby Trybunału. W przypadku braku odwołania, wyrok ten stanie się ostateczny, otwierając drogę do dalszych działań legislacyjnych w Polsce.

fot. pixabay

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka