wtorek, 23 kwietnia 2019 08:39

Bielsko-Biała: Aż 6 mln zł do podziału. Czy będą ciekawe propozycje?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Bielsko-Biała: Aż 6 mln zł do podziału. Czy będą ciekawe propozycje?

Ruszył nabór projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej 2020. Do wydania jest łącznie 6 mln zł.

W tym roku zwiększono pulę środków, łącznie przewidzianych na Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2020. Do rozdysponowania jest 6 mln zł, z czego 4,5 mln zł przewidziano na projekty osiedlowe i 1,5 mln zł na projekty ogólnomiejskie.

BOBB 2020 – podstawowe informacje

We wtorek 23 kwietnia 2019 roku w Bielsku-Białej rozpoczął się nabór projektów ogólnomiejskich i osiedlowych do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Projekty zgłaszać można do 23 maja 2019 włącznie.

Wypełniony formularz należy złożyć bezpośrednio w Biurze Rady Miejskiej (pl. Ratuszowy 1, pok. 48) lub w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miejskim (pl. Ratuszowy 6), albo listownie (adres: Urząd Miejski, 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski”), albo elektronicznie na adres e-mail: projekty@obywatelskibb.pl (przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi stanowić skan oryginałów dokumentów, w tym zawierać wszystkie wymagane załączniki).

– Należy zwrócić uwagę na to aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione, a sam formularz zgłoszenia projektu został podpisany przez Autora projektu. Ponadto, projekt ogólnomiejski musi uzyskać poparcie co najmniej 30 mieszkańców podpisanych na liście poparcie dla tego typu projektu. Dla projektu osiedlowego nie jest wymagana lista poparcia – przypominają urzędnicy.

A kto może składać propozycje projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej? Jak informuje Urząd Miejski, projekt ogólnomiejski może zgłosić mieszkaniec Bielska-Białej, a projekt osiedlowy mieszkaniec danego Osiedla, którego projekt dotyczy.

Bielsko-Biała - najnowsze informacje