czwartek, 2 grudnia 2021 11:20

Bocheńskie skarby na znaczkach. To wspólna inicjatywa Poczty Polskiej i Chorwackiej

Autor Mirosław Haładyj
Bocheńskie skarby na znaczkach. To wspólna inicjatywa Poczty Polskiej i Chorwackiej

W czwartek, 2 grudnia Poczta Polska wprowadza do obiegu dwa nowe znaczki pocztowe emisji „Skarby Ziemi”, których motywem przewodnim jest sól. Nakład każdego z nich to 120 tysięcy sztuk. Nowe wydawnictwo filatelistyczne to wspólna inicjatywa Poczty Polskiej i Poczty Chorwackiej.

Autorką projektów obu znaczków jest artystka plastyk Marzanna Dąbrowska, zaś przedstawione na nich dwie kopalnie soli – Kopalnia Soli w Bochni i Solana Ston w Chorwacji – to jedne z najstarszych na starym kontynencie źródeł pozyskiwania tego bogactwa naturalnego.

Na znaczku z Kopalnią Soli w Bochni pokazane są kryształy soli kamiennej, która jest wydobywana z ziemi. Kopalnia Soli Bochnia jest najstarszą kopalnią soli kamiennej w Polsce, działającą nieprzerwanie od 1248 roku i największym skarbem ziemi bocheńskiej dzięki złożom soli, które dały początek jednemu z najważniejszych ośrodków gospodarczych średniowiecznej Małopolski. Dziś Kopalnia Soli Bochnia jest jednym z największych ośrodków turystycznych regionu. Goście przyjeżdżający do kopalni mogą podróżować Trasą Turystyczną prowadzącą z IV poziomu Augusta do VI poziomu Sienkiewicza. Wyjątkową atrakcją Kopalni Soli Bochnia jest Podziemna Ekspozycja Multimedialna. Specyficzna atmosfera surowych, a przez to autentycznych podziemi, zdaje się przenosić zwiedzających w odległe stulecia. Zwiedzanie kopalni to podróż w czasie, rozpoczynająca się w czasach księcia Bolesława Wstydliwego i księżnej Kingi. Zwiedzający zwiedzają trasę pieszo i część trasy mogą pokonać pociągiem turystycznym lub statkiem. Podczas wycieczki turyści mogą podziwiać surowe piękno groty solnej. Największym skarbem bocheńskiej kopalni jest jej unikalny leczniczy mikroklimat. Posiada właściwości lecznicze niezbędne w leczeniu wielu dolegliwości. Kopalnia Soli Bochnia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO 23 czerwca 2013 roku.

oczta Polska wprowadza do obiegu dwa nowe znaczki pocztowe emisji „Skarby Ziemi”, których motywem przewodnim jest sól/Fot.: Poczta Polska (materiały prasowe)
oczta Polska wprowadza do obiegu dwa nowe znaczki pocztowe emisji „Skarby Ziemi”, których motywem przewodnim jest sól/Fot.: Poczta Polska (materiały prasowe)

Znaczek z Solana Ston przedstawia sól, która pozyskiwana jest z morza. Ze swoją tradycją pozyskiwania soli, Solana Ston  jest najstarszą warzelnią soli w Europie. Sól pozostawiła niezatarty ślad w historii miasta Ston, ponieważ dzięki temu cennemu zasobowi mieszkańcy cieszyli się dobrobytem przez wiele stuleci. W starożytności produkcja soli odbywała się przy pomocy słońca, morza i wiatru i odbywała się w sposób naturalny – przez parowanie i tak jest do dziś. Sól ston jest czysta, błyszcząca i wyraźnie biała, co świadczy o czystości morza, z którego jest pozyskiwana. Posiada również podwyższone stężenie naturalnego jodu. Jakość soli jest wyjątkowa, ponieważ nie dodaje się do niej żadnych dodatków przeciw krzepnięciu i wilgoci. Sól jest częścią bogactwa naturalnego, a warzelnie soli to kulturowy i historyczny skarb Chorwacji.

Poczta Polska  upamiętnia na znaczkach tematy promujące Polskę na arenie międzynarodowej. Wspólna emisja z Pocztą Chorwacji, popularyzująca skarby naszej Ziemi, wpisuje się w tę misję.

Informacje o znaczkach:
autor projektu: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 2
wartość: 4 zł każdy
nakład: 120 000 szt. każdego
technika druku: offset
format znaczków: 51 x 39,5 mm każdy
papier: fluorescencyjny
arkusz sprzedażny: 8 znaczków
data wprowadzenia do obiegu: 2 grudnia 2021 r.

Fot. i inf.: Poczta Polska

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje