czwartek, 25 listopada 2021 07:01

Bochnia: Obwodnica wreszcie ukończona. Oddano ostatni odcinek

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: Obwodnica wreszcie ukończona. Oddano ostatni odcinek

W uroczystości otwarcia nowego odcinka drogi KN-2 udział wzięli m. in.: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Krzysztof Nowak, Burmistrz Miasta Bochnia Stefan Kolawiński oraz jego zastępcy: Gustaw Korta i Robert Cerazy, radni Rady Miasta Bochnia na czele z przewodniczącym Bogdanem Kosturkiewiczem, wykonawcy inwestycji, inspektorzy nadzoru oraz mieszkańcy Osiedla Niepodległości.

W ramach otwieranego fragmentu inwestycji wykonano:

 • 800 mb drogi gminnej o szerokości od 6 do 7 m i łącznej powierzchni jezdni asfaltowej licząc: zjazdy, dojazdy, skrzyżowania to około 6 700 m2;
 • chodnik o nawierzchni brukowej o szerokości: 2 m;
 • ciąg rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szerokości: 2 m;
 • dwa zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności użytkowej: 250 m3;
 • bezpieczne przejścia dla pieszych ze znakami aktywnymi D6 w ilości: 4 sztuki;
 • bariery drogowe energochłonne długości 100 mb.;
 • kanalizacja opadowa o długości łącznej 900 mb.;
 • elementy bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomych grubowarstwowym;
 • najazdy do ulicy Armii Krajowej w formie wyniesionego skrzyżowania;
 • schody terenowe wraz z pochylnią i balustradą;
 • oświetlenie drogowe znajdujące się na całym odcinku.

Inwestycja została zrealizowana dzięki dotacji uzyskanej w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” w wysokości 3 448 317,00 zł, natomiast wartość całej inwestycji wraz z projektem i nadzorem wyniosła 7 944 621,39 zł.

Wykonawcą prac było konsorcjum firm: P-BUD Przemysław Birkowski, R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski, Firma Usługowo-Handlowa MONTER Artur Kasprzyk.

Po przywitaniu zgromadzonych gości głos zabrali: wojewoda Łukasz Kmita, radny wojewódzki Krzysztof Nowak oraz burmistrz Stefan Kolawiński.

Gospodarz Solnego Grodu podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania zarówno świeżo ukończonego fragmentu drogi, jak i całej obwodnicy. Jednocześnie podkreślił znaczenie zaangażowania i dobrą współpracę z wykonawcami inwestycji. Na koniec wyraził nadzieję, że droga będzie uczęszczana w sposób rozważny i bezpieczny.

Następnie obrzędu poświecenie drogi dokonał ksiądz prałat dr Leszek Rojowski – proboszcz parafii św. Pawła Apostoła w Bochni.

Wydarzenie zakończyło uroczyste przecięcie wstęgi.

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje