czwartek, 8 kwietnia 2021 15:16

Bochnia: Są pieniądze na rozbudowę skrzyżowania

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: Są pieniądze na rozbudowę skrzyżowania

35 tysięcy złotych wyniesie wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną przy ul. Brzeźnickiej i ul. Krzyżaki. Na ostatniej Sesji powiatowi Rajcy zdecydowali o przeznaczeniu środków na to zadanie.

Dokumentacja projektowa będzie obejmowała rozbudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną (uwzględniając zmiany jej geometrii, z dostosowaniem do wymagań warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie), budowę lub przebudowę chodników oraz wszelkiej kolidującej infrastruktury technicznej oraz podniesienie wytrzymałości jezdni.

Zakładany termin opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń  to druga połowa 2022 r.

Inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje