środa, 28 lipca 2021 07:56

Chcesz nadal stać w korkach do Krakowa? „Ta inwestycja pozwoli je ograniczyć”

Autor Aleksandra Tokarz
Chcesz nadal stać w korkach do Krakowa? „Ta inwestycja pozwoli je ograniczyć”

Korki między Krakowem a Skawiną to nieodłączny element codziennej podróży. Są jednak mieszkańcy, którzy chcą w końcu zmian. W związku z tym powstała petycja, skierowana do Ministra Infrastruktury. A w niej pomysł, jak pozbyć się codziennych utrudnień na trasie do Krakowa. Może ona zainteresować wszystkich, którzy dzień w dzień tracą czas w korkach.

Celem petycji, skierowanej do Ministra Infrastruktury, jest zwrócenie uwagi na istniejące problemy komunikacyjne na trasie pomiędzy Krakowem a Skawiną. Autorzy zwracają się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do poprawy tej sytuacji, tj. wybudowanie nowego połączenia pomiędzy Krakowem a Skawiną, a dokładnie o budowę bezpośredniego połączenia autostrady A4 (południowej obwodnicy Krakowa) z obwodnicą Skawiny (w ciągu drogi krajowej DK 44).

- Takie rozwiązanie pozwoliłoby ominąć wąską ulicę Skotnicką w Sidzinie oraz mogłoby wyeliminować niepotrzebny, a uciążliwy, ruch tranzytowy, poruszający się obecnie ulicami Skawiny (ulice Krakowska, Mickiewicza, Piłsudskiego), ulicami Osiedla Tyniec (ulice Bogucianka i Bolesława Śmiałego), Osiedla Opatkowice (Taklińskiego i Petrażyckiego) oraz Sidziny i Kobierzyna (ulice Prażmowskiego, Wrony i Działowskiego) – tłumaczy Łukasz Kusak.

Zdaniem autorów „uczynienie zadość tej petycji leży w interesie publicznym ww. jednostek samorządu terytorialnego, ich mieszkańców oraz wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Województwa Małopolskiego”. Droga musiałaby bowiem powstać na terenie obu gmin, a żadna z nich poza zabezpieczeniem rezerw terenowych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na brak środków finansowych, nie planuje budowy takiego połączenia. Dlatego wnioskodawca prosi o pomoc Ministra Infrastruktury, tym bardziej że docelowo to połączenie drogowe również miałoby status drogi krajowej.

Połączenie wg studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Krakowa i Skawiny

Internetowa wersja petycji dostępna jest TUTAJ. - Z uwagi na chęć dotarcia do jak największej liczby mieszkańców Małopolski i Śląska, korzystających z tej drogi, autorzy rozpoczęli również zbieranie podpisów w formie tradycyjnej – papierowo. Wszystkich chętnych do pomocy w zbieraniu podpisów w wersji papierowej autor zapraszamy oczywiście do współpracy - mówi Kusak.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje