poniedziałek, 14 czerwca 2021 13:44

Coraz bliżej ronda w Skawinie. Rozstrzygnięto przetarg

Autor Aleksandra Tokarz
Coraz bliżej ronda w Skawinie. Rozstrzygnięto przetarg

To kolejny krok do powstania ronda w Skawinie. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na jego budowę. Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi krajowej nr 44 w Skawinie z ulicami Krakowską i Skotnicką wyceniona została na ponad 9,4 mln złotych.

Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest przy granicy Krakowa i Skawiny. Krzyżują się tu obwodnica Skawiny w ciągu DK44, ulice Krakowska w Skawinie oraz Skotnicka w Krakowie, czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu lokalnego oraz tranzytowego w kierunku Oświęcimia. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina. W czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi tutaj ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. By usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo, niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe.

Do przetargu oferty złożyło siedmiu wykonawców. - Wszyscy zaproponowali skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania o dwa miesiące, co oznacza, że budowa potrwa dziewięć miesięcy od momentu podpisania umowy, a nie jedenaście, jak zakładano. Trzymiesięczny okres zimowy nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji. Jeżeli nie wpłyną odwołania od wyboru wykonawcy, zostanie z nim podpisana umowa - informuje Iwona Mikrut z GDDKiA w Krakowie. Najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę ronda w Skawinie złożyła EUROVIA POLSKA.

W ramach inwestycji przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe. Przebudowana zostanie też droga gminna nr 603511K (ul. Wapowskiego).           Wybudowane zostaną natomiast: droga gminna nr 600947K, ciągi dla pieszych i pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne, trzy zatoki oraz przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Powstanie też kanał technologiczny i oświetlenie uliczne.

fot. GDDKiA Kraków

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje