piątek, 31 maja 2024 05:22

Czy w piątek po Bożym Ciele katolicy mogą jeść mięso? Czy udzielono dyspensy?

Autor Mirosław Haładyj
Czy w piątek po Bożym Ciele katolicy mogą jeść mięso? Czy udzielono dyspensy?

W piątek po Bożym Ciele (w 2024 r. wypadający 31 maja) w Kościele Katolickim obchodzone jest święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Czy katolicy mogą jeść mięso?

W Polsce wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych (postu jakościowego) w piątek. Jest to związane z pokutnym charakterem tego dnia. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 1251) post nie obowiązuje jednak w te piątki, w które wypada uroczystość. Sytuacja ta dotyczy również dni, w które zostanie udzielona dyspensa.

Czy w piątek po Bożym Ciele można jeść mięso?

W polskim Kościele istnieje tradycja “oktawy Bożego Ciała”. Mimo iż oktawa Bożego Ciała została zniesiona przez Piusa XII, na prośbę Episkopatu Polski zachowano zwyczaj obchodzenia oktawy. W wielu parafiach każdego dnia organizowane są procesje wokół kościoła.

Kwestię tę reguluje instrukcja KEP z 1987 r. “O kulcie tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą”. Zaleca ona m.in. zachowanie po uroczystości Bożego Ciała procesji przez osiem dni (aż do uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa).

W tym roku piątek po Bożym Ciele wypada 31 maja. Dla katolików to święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Wywodzi się ono z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Ponieważ wspomniane święto nie jest uroczystością, tego dnia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Decydują biskupi

W gestii biskupów diecezjalnych leży decyzja o udzieleniu dyspensy od piątkowego postu 31 maja 2024 r. (wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych). Warto sprawdzić taką informację na stronie diecezji. Decyzję taką mogą również podjąć w uzasadnionych sytuacjach dla poszczególnych parafii proboszczowie.

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka