poniedziałek, 24 czerwca 2019 12:52

Dębica: 106 tys. zł dla organizacji pozarządowych. Kto dostał najwięcej?

Autor Marzena Gitler
Dębica: 106 tys. zł dla organizacji pozarządowych. Kto dostał najwięcej?

14 czerwca w hotelu Camelot w Dębicy odbyła się uroczysta gala  „Działaj Lokalnie 2019”, podczas której trzynaście organizacji pozarządowych i grup nieformalnych odebrało promesy na granty o wartości do 6 tys. zł.

Program „Działaj Lokalnie” realizowany jest w powiecie dębickim od 2010 r. - od tego czasu zrealizowano już ponad 130 inicjatyw. Dzięki programowi można otrzymać wsparcie dla inicjatyw i działań, które angażują lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego. Dużą uwagę w programie przywiązuje się do roli lokalnych liderów, potrafiących skupić wokół siebie mieszkańców.

Z rąk Zastępcy Wójta Gminy Dębica Marka Mikruta promesy otrzymały stowarzyszenia i grupy nieformalne z terenu Gminy Dębica: Grupa nieformalna: Miłośnicy historii Księstwa Warszawskiego z Pustkowa – Osiedla na projekt pn. „Defiladowym krokiem po Gminie Dębica – maszeruje młody – stary dla splendoru i chwały”, Stowarzyszenie Orkiestra Dęta – Gmina Dębica na projekt pn. „Taniec i muzyka dla smyka”, Grupa nieformalna Razem dla Nagawczyny na projekt pn. „Bezpieczni mieszkańcy Nagawczyny – ogólnodostępny defibrylator AED” oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Nowe Możliwości na projekt pn. „Seniorzy w akcji – Słodkie tajemnice”.

Podczas spotkania poinformowano, że wnioski o dotacje w ramach Programu KLUB, złożone przez 9 stowarzyszeń z terenu Gminy Dębica: Klub Karate Shinkyokushin Bushi Pustków – Osiedle, Stowarzyszenie Głobikowa, Ludowy Klub Sportowy Baszta Zawada, Uczniowski Klub Sportowy Viator Podgrodzie, Ludowy Klub Sportowy Pustków, Klub Sportowy Stobierna, Młodzieżowy Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Pustyni, Ludowy Klub Sportowy Paszczyniak Paszczyna i Ludowy Klub Sportowy Stasiówka, zostały pozytywnie zaopiniowane w Ministerstwie Sportu i Turystyki. W efekcie kluby sportowe (piłka nożna oraz tenis stołowy) otrzymały dotacje w łącznej wysokości 90 tys. złotych.

Łącznie 13 Stowarzyszeń otrzymało 106,250 zł.

Inf. i foto: Julia Żymuła\UG Dębica

Dębica - najnowsze informacje