środa, 2 grudnia 2020 12:57

DK94 Modlnica-Modlniczka będzie ekspresówką? Wybrano firmę, która opracuje projekt

Autor Aleksandra Tokarz
DK94 Modlnica-Modlniczka będzie ekspresówką? Wybrano firmę, która opracuje projekt

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie poinformowała, że podpisano umowę na kompleksową dokumentację projektową dla dostosowania odcinka drogi krajowej nr 94 od węzła Modlniczka do węzła Modlnica do standardów drogi ekspresowej.

Projekt opracuje firma Voessing Polska. Zgodnie z umową firma ma także uzyskać niezbędne decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski nad realizacją robót.

-30 listopada 2020 r. została zawarta umowa i od tego dnia liczy się czas na wykonanie zadania. Istniejący odcinek DK94 węzeł Modlniczka - węzeł Modlnica znalazł się, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2016 r., w ciągu drogi ekspresowej S52 – informuje GDDKiA w Krakowie.

Do obowiązków projektanta należeć będzie wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, geologicznych i geotechnicznych, środowiskowych. Dodatkowo operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń, a także wszystkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia. Wykonawca musi przygotować projekt budowlany, projekty wykonawcze dla każdej z branż i kosztorys inwestorski.

Smogowy alarm w powiecie krakowskim!
Dziś lepiej powstrzymać się od wietrzenia mieszkania i w miarę możliwości ograniczyć wychodzenie z domu. W powiecie krakowskim obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia o zanieczyszczeniu powietrza. Wydano ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną …

Droga krajowa zmieni się na ekspresową

Obecnie dwujezdniowa DK94 od węzła Modlnica do węzła Modlniczka, o długości 2,5 km, jest drogą o kategorii główna przyspieszona.

-Po włączeniu tego odcinka do przebiegu S52, rozporządzeniem Rady Ministrów, konieczne jest dostosowanie parametrów istniejącej drogi do standardu drogi ekspresowej – informuje GDDKiA.

Węzeł Modlnica będzie rozbudowany w ramach budowy Północnej Obwodnicy Krakowa, która już trwa.

Jaki jest czas realizacji zadania?

-Na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem tej decyzji, a także uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), firma Voessing Polska ma 17 miesięcy - dodaje GDDKiA.

Kolejne 17 miesięcy to czas udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców, którzy złożą oferty do przetargu na budowę, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

inf./fot. GDDKiA KrakówPowiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje