wtorek, 21 grudnia 2021 09:09

[Zdjęcia] Dom Fundacji Brata Alberta gotowy do zamieszkania jeszcze przed świętami

Autor Mirosław Haładyj
[Zdjęcia] Dom Fundacji Brata Alberta gotowy do zamieszkania jeszcze przed świętami

Zakończyła się modernizacja budynku po Szkole Życia w Cerekwi. Tuż przed świętami rozpocznie tu działalność Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Fundację im. Brata Alberta.  Początkowo Ośrodek obejmie swą opieką 19 podopiecznych,  a docelowo 40 osób. Wyremontowany budynek wizytował Zarząd Powiatu w  Bochni, który spotkał się z władzami Fundacji.

Budynek w Cerekwi to obiekt z lat osiemdziesiątych, pełnił kiedyś funkcje Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Prace remontowe  trwały od lipca i miały bardzo szeroki zakres. Wymienione zostały okna i  drzwi, budynek został docieplony, wymieniono orynnowanie i odnowiono dach. W środku wymieniono wszystkie instalacje, zamontowano nowoczesne ogrzewanie gazowe. Wykonano nowe tynki i wylewki. Wszystkie  pomieszczenia zostały również wyposażone w meble, sprzęt do  rehabilitacji oraz niezbędne wyposażenie do prowadzenia  zajęć.

Zmieniło się również otoczenie budynku. W miejscu istniejących  nawierzchni utwardzonych z płyt chodnikowych wykonano nową nawierzchnię z  kostki oraz  miejsca parkingowe, w tym dla osób z  niepełnosprawnościami. Oprócz nowych schodów do budynku prowadzą dwie  pochylnie zlokalizowane przy wejściu głównym i od strony dziedzińca.  Teren został oczyszczony i wyplantowany. Na wiosnę podopieczni będą  mogli urządzić piękny ogród. Zachowany został charakterystyczny słup z  gniazdem dla bocianów.

— Niestety zapotrzebowanie na tego typu placówki jest duże. W  efekcie zakończonych prac, powstał piękny i w pełni dostosowany do  potrzeb osób z niepełnosprawnościami obiekt. Placówka nie tylko zapewni  terapię osobom z niepełnosprawnościami, ale również  będzie dużym wsparciem dla ich rodzin. Bardzo dziękuję Księdzu  Tadeuszowi Isakowiczowi -Zaleskiemu oraz Fundacji im. Brata Alberta za  wsparcie, zaangażowanie i chęć niesienia pomocy naszym i nie tylko  naszym podopiecznym. Dziękuję również posłankom Pani Józefie  Szczurek- Żelazko i Pani Urszuli Ruseckiej jak również Panu Wojewodzie  Łukaszowi Kmicie za okazane wsparcie

— mówi Adam Korta, starosta bocheński

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cerekwi prowadziła będzie Fundacja im.  Brata Alberta. Podopieczni w placówce otrzymają niezbędne wsparcie  społeczne, będą mogli nauczyć się samodzielności, jednocześnie zyskają  możliwość integracji ze środowiskiem.

Środowiskowe domy samopomocy, zwane inaczej ośrodkami wsparcia, służą  budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowują do życia w  społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Są przeznaczone dla  osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych  intelektualnie. To placówki okresowego dziennego lub całodobowego  pobytu, w którym osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą otrzymać  częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych  oraz posiłek.

Przebudowany budynek spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Pracy i  Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Koszt  inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych z czego prawie  700 tysięcy to  środki z budżetu Powiatu Bocheńskiego, pozostałą  kwotę samorząd pozyskał na utworzenie ŚDS z Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za  życiem”.

Inf. i foto: SP w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje