poniedziałek, 9 grudnia 2019 11:31

Drwinia. Umowa na budowę PSZOK już podpisana

Autor Mirosław Haładyj
Drwinia. Umowa na budowę PSZOK już podpisana

PSZOK- czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstanie dzięki dotacji, jaką gmina Drwinia pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W dniu 5 listopada została podpisana umowa z wykonawcą zadania. Projekt przewiduje budowę drogi dojazdowej do PSZOK wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej, plac PSZOK, zadaszoną rampę rozładunkową i zadaszone boksy. Powstanie też budynek – salka edukacyjna wraz z zapleczem socjalno-biurowym i tzw. infrastruktura towarzysząca. Prace potrwają do końca 2020 r.

Fot. i inf.: UG Drwinia

Bochnia - najnowsze informacje