piątek, 25 marca 2022 14:54

Kolejny duży koncern postanawia wyjść z Rosji

Autor Mirosław Haładyj
Kolejny duży koncern postanawia wyjść z Rosji

Firma Philip Morris International (PMI) ogłasza kroki związane z wygaszaniem planowanych inwestycji i ograniczaniem działalności na rosyjskim rynku oraz zamiar wyjścia z Rosji.

W związku z wcześniejszym oświadczeniem firmy Philip Morris International (PMI) z 9 marca 2022 r., firma PMI ogłasza konkretne działania, które podjęła w celu wygaszenia planowanych inwestycji i ograniczenia produkcji w Rosji.

Firma PMI podjęła dotychczas następujące działania:

• zaprzestała produkcji szeregu wyrobów tytoniowych oferowanych na rynku rosyjskim i równolegle ograniczyła swoją działalność produkcyjną,

• zrezygnowała z planowanych na ten rok premier wszystkich swoich produktów w Rosji,

• anulowała wprowadzenie na rynek rosyjski sztandarowego produktu firmy - systemu podgrzewania tytoniu, pierwotnie zaplanowaną na marzec 2022 rok,

• anulowała plany produkcji ponad 20 mld sztuk wkładów tytoniowych i związanej z nią inwestycji w Rosji o wartości 150 mln USD,

• zawiesiła działalności marketingowe na rosyjskim rynku.

Rada Nadzorcza Philip Morris International, w porozumieniu z zespołem zarządzającym, przygotowuje scenariusze wyjścia z rosyjskiego rynku, uwzględniając złożoność i dynamicznie zmieniającą się specyfikę otoczenia regulacyjnego i biznesowego na tym rynku.

– Od 4 tygodni wszystkie nasze wysiłki skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym kolegom z Ukrainy. Wyrażamy solidarność z cierpiącymi, niewinnymi dziećmi, kobietami i męzczyznami – powiedział Jacek Olczak, CEO Philip Morris International. - W Rosji zatrudniamy ponad 3200 pracowników. Nadal będziemy ich wspierać i wypłacać pensje. Naszym priorytetem jest zapewnienie im ochrony i w oparciu o to będziemy podejmować dalsze decyzje

– dodał CEO PMI.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami przekazywanymi przez PMI, w 2021 r. na rynek rosyjski trafiło blisko 10% całkowitego wolumenu produktów firmy. Rosja odpowiada za około 6% przychodów netto PMI.

PMI planuje przedstawić aktualizację swoich prognoz finansowych na 2022 r. w dn. 21 kwietnia 2022 r. wraz z ogłoszeniem wyników finansowych firmy za I kwartał br.

Równolegle firma Philip Morris International (PMI) skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej Ukrainie. Firma zobowiązała się przekazać pierwszą transzę wsparcia finansowego w wysokości blisko 43 mln zł (10 mln USD).

PMI uruchomił też specjalny fundusz humanitarny dla Ukrainy, w ramach globalnej inicjatywy „Projects with a Heart”. Firma wyrównuje wsparcie swoich pracowników donacją o tej samej wysokości. Przekazuje też darowizny organizacjom humanitarnym, niosącym pomoc Ukrainie: firma wspiera kilkanaście takich instytucji, działających w Ukrainie, Polsce, Mołdawii, Rumunii, Słowacji i Węgrzech.

Philip Morris Polska i kraje bałtyckie koordynują globalne działania PMI, związane z darowiznami rzeczowymi, w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, a także oferując bezpośrednie wsparcie dla uchodźców przybywających do Polski.

Philip Morris International: budowanie przyszłości bez dymu (ang. Delivering Smoke-Free Future).

Philip Morris International (PMI) to wiodąca międzynarodowa firma tytoniowa, której celem jest zapewnienie przyszłości wolnej od dymu papierosowego oraz rozwijanie swojego portfolio produtków w perspektywie długoterminowej o produkty spoza sektora tytoniowego i nikotynowego.

Inf.: PAP

Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje