czwartek, 17 sierpnia 2023 12:30

Dziki buszują w Międzybrodziu Żywieckim. Czy jest zagrożenie dla ludzi?

Autor Marzena Gitler
Dziki buszują w Międzybrodziu Żywieckim. Czy jest zagrożenie dla ludzi?

Gmina Czernichów opublikowała komunikat, w którym informuje o zasadach, które obecnie obowiązują jeśli chodzi o szkody wyrządzane przez dziki.

Gmina przypomina w komunikacie, że za szkody wyrządzane przez dzikie zwierzęta odpowiada właściwe terytorialnie Koło Łowieckie. „W kwietniu br. Urząd Gminy Czernichów poinformował wszystkie Koła Łowieckie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz Śląski Urząd Wojewódzki (jako podmioty odpowiedzialne wg przepisów prawa za gospodarowanie zwierzyną łowną) o problemie pojawienia się dzików na terenie zabudowanym w Międzybrodziu Żywieckim. Również Starosta Żywiecki wystosował pismo do Kół Łowieckich o rzetelne wykonywanie obowiązków prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej” – przypomina samorząd.

Ważną informacją jest to, że zagrożenie związane z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF) uniemożliwia odłów i wywóz dzików poza tereny zabudowane. 31 sierpnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (z dnia 10 sierpnia 2021 r.) w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), które wprowadza zakaz przemieszczania dzików na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej, także na obszarze Polski. Rozporządzenie to uniemożliwia odłów zwierząt i ich relokowanie. Wywóz dzików przez inne gminy odbywał się przed wejściem w życie wspomnianego wyżej rozporządzenia. Na chwilę obecną jedyną możliwością wyeliminowania dzików jest odstrzał sanitarny. Decyzję taką w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim wydaje Starosta (art. 45 ust. 3 Prawo łowieckie) – informuje Urząd Gminy Czernichów.

„Apelujemy, aby absolutnie nie ułatwiać dzikom dostępu do pożywienia - należy zadbać o to, aby odpady organiczne i komunalne były kompostowane wyłącznie w zamkniętych ogrodach i pojemnikach. Nie wyrzucajmy odpadków pożywienia w miejscach do tego nieprzeznaczonych!

Jednocześnie informujemy, iż rodzina dzików, która wyrządza szkody w rejonie ul. Energetyków, w skutek zgłoszenia mieszkańców jest objęta opieką Klubu Gaja, a ich dobrostan jest monitorowany przez wspomniane wyżej stowarzyszenie” – podkreśla Gmina.

Inf. i fot. UG Czernichów

Żywiec - najnowsze informacje

Rozrywka