piątek, 7 lipca 2023 12:28

Emerytura po 25 latach, mundurówka i co jeszcze? W Małopolsce trwa nabór do policji

Autor Mirosław Haładyj
Emerytura po 25 latach, mundurówka i co jeszcze? W Małopolsce trwa nabór do policji

W bieżącym roku do służby w małopolskiej Policji przyjęto już 106 osób, w tym 27 kobiet. Służba w Policji wymaga zaangażowania, odpowiedzialności, uczciwości, w zamian oferuje stabilność i atrakcyjne warunki pracy. Zachęcamy do wstępowania w nasze szeregi.

Każdy policjant po ukończeniu szkolenia podstawowego otrzymuje uposażenie w kwocie około 4900 netto dla osoby w wieku do 26 lat (około 5400 zł na etacie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie), a 4400 netto dla osoby w wieku powyżej 26 lat (lecz około 4900 na etacie OPP Kraków),  plus dodatek służbowy – na początek około 100 zł (kwoty są szacunkowe), z biegiem czasu do pensji dochodzi tzw. wysługa i inne dodatki.

Zapewniamy:

 • stabilną i długoletnią pracę;
 • możliwość awansu w stopniu lub stanowisku;
 • możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych, możliwość rozwoju zawodowego, w tym uzyskania dodatkowych uprawnień;
 • możliwość skorzystania z bogatej oferty szkoleniowej, w tym zdobycia wyższego wykształcenia I i II stopnia;
 • uzyskanie uprawnień emerytalnych po odbyciu już 25 lat służby;
 • korzystne warunki socjalne, w tym: nagrodę roczną tzw. trzynastą pensję, nagrody jubileuszowe, coroczne dodatkowe środki finansowe na uzupełnienie umundurowania służbowego – tzw. mundurówkę, coroczne dofinansowanie wypoczynku policjanta, uzależnione od liczby członków rodziny, zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby dla pełniących służbę w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania,  zasiłek na zagospodarowanie przysługujący w związku z mianowaniem na policjanta w służbie stałej, w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnymi w dniu mianowania.
 • coroczny płatny urlop wypoczynkowy w wymiarze 26 dni roboczych, a także urlopy dodatkowe np. 5, 9  i 13 dni;

  12 maja br. w siedzibie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odbyło się uroczyste ślubowanie policjantów przyjętych do służby  (51 funkcjonariuszy, tym 12 kobiet). Było to drugie przyjęcie w 2023 roku. Wcześniej, przyjęto do służby  55 policjantów, w tym 15 kobiet.
  Kolejne terminy przyjęć to: 17 lipca 2023 r., 23 sierpnia 2023 r., 27 października 2023 r., 28 grudnia 2023 r.

Inf. i foto:  policja

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka