czwartek, 15 lipca 2021 08:55

[Zdjęcia] Historyczne porozumienie gmin z powiatu bocheńskiego i brzeskiego

Autor Mirosław Haładyj
[Zdjęcia] Historyczne porozumienie gmin z powiatu bocheńskiego i brzeskiego

Gmina Rzezawa podpisała z Gminą Szczurowa z udziałem Fundacji Małopolskiej Izby Samorządowej pierwsze w historii Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE) porozumienie partnerskie. Jego celem jest poszerzenie oferty mającej na celu aktywizację osób dorosłych i stworzenie im jeszcze lepszych warunków do uczenia się oraz zdobywania wiedzy w różnych dziedzinach życia.

Od 1 września 2020 roku w ramach projektu LOWE zrealizowano na terenie gminy Rzezawa szereg działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych. W tym czasie odbyły się różnego rodzaju szkolenia, warsztaty i kursy. Cieszyły się one zawsze dużym zainteresowaniem. Teraz dzięki podpisanemu partnerstwu z Gminą Szczurowa oferta zajęć i wydarzeń odbywających się w ramach projektu LOWE będzie jeszcze bogatsza i ciekawsza.

Podpisanie porozumienia partnerskiego pomiędzy Gminą Rzezawa i Gminą Szczurowa odbyło się 12 lipca w sali narad w budynku komunalnym przy ulicy Kościelnej w Rzezawie. Poprzedziła je dyskusja na temat funkcjonowania LOWE, które odgrywają coraz ważniejszą rolę w życiu lokalnych społeczności.

W spotkaniu uczestniczyli: Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej i Wójt Gminy Szczurowa Zbigniew Moskal waz z lokalnymi przedstawicielami Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w tych gminach, Wiceprezes Zarządu Fundacji Małopolska Izba Samorządowa Jacek Kwiatkowski, Dyrektor ds. programowych fundacji Aldona Okraszewska, Partner projektu LOWE w Gorlicach Renata Stępień, przedstawiciele stowarzyszeń, OSP i szkół z terenu gminy Rzezawa, a także lokalni animatorzy LOWE.

Inf. i foto: UG Rzezawa

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje