niedziela, 20 listopada 2022 11:20

Kraków. Jakie powietrze w mieście? Czy można dziś bez obaw wybrać się na spacer? Możecie być zaskoczeni

Autor Mirosław Haładyj
Kraków. Jakie powietrze w mieście? Czy można dziś bez obaw wybrać się na spacer? Możecie być zaskoczeni

Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało o jakości powietrza w mieście.

Do północy obowiązuje drugi stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza – informuje Centrum Zarządzania Kryzysowego. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10.

Zła jakość powietrza dla wielu osób będzie oznaczać rezygnację z niedzielnego spaceru.

Jakość powietrza w Krakowie/ Fot.: UMK

Prezydent Krakowa przypomina o obowiązującym od 1 września 2019 r. zakazie stosowania paliw stałych – węgla i drewna, na terenie gminy miejskiej Kraków.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

Jednostki oświatowe oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Działania ochronne:

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Inf. i foto: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje