poniedziałek, 3 lipca 2023 14:06

Jest umowa na budowę obwodnicy Proszowic. "Życzę, abyśmy jak najszybciej zobaczyli się na otwarciu tej drogi"

Autor Patryk Trzaska
Jest umowa na budowę obwodnicy Proszowic. "Życzę, abyśmy jak najszybciej zobaczyli się na otwarciu tej drogi"

Budowa drogi w nowym śladzie, nowe przepusty przeciwpowodziowe, zatoki autobusowe czy most nad Szreniawą. To tylko część prac, które zostaną zrealizowane w ramach zadania „Budowa obwodnicy Proszowic – etap II”. Wartość inwestycji wynosi ok. 64 mln zł. Została już podpisana umowa pomiędzy wykonawcą a dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Umowa z wykonawcą podpisana, a to oznacza, że już niebawem będzie można rozpocząć właściwe prace na budowie II etapu obwodnicy Proszowic. Prawie 61 mln złotych – tyle wyniosło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Bez tych środków to zadanie – tak ważne dla mieszkańców i całego regionu – nie zostałoby zrealizowane. Ogromne rządowe dofinansowanie pokryje 95% kosztów przedsięwzięcia. Ta inwestycja jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy rządem i samorządem– mówił wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Zarząd Województwa Małopolskiego tworząc sprawną i bezpieczną sieć komunikacyjno-transportową, wsłuchuje się w głosy mieszkańców Małopolski i dotrzymuje danego im słowa. 16 listopada w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice ogłosiliśmy przetarg, a dzisiaj podpisujemy umowę na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Proszowic - etap II. Zadanie jest przykładem dobrej współpracy rządu i samorządu –mówił wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach inwestycji zostanie wykonana: budowa drogi w nowym śladzie DW 776 o długości całkowitej 2,3 km z dwoma pasami ruchu 2 x po 3,5 m, budowa nowego obiektu mostowego nad rzeką Szreniawa o długości całkowitej 143 m i szerokości pomostu ok. 13 m, budowa nowych 11 sztuk przepustów przeciwpowodziowych o przekroju 10 m x 2 m, budowa jednego ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą powiatową nr 1274K (droga klasy Z) – projektowane rondo czterowlotowe, budowa dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych po obu stronach projektowanej drogi wraz z mijankami i placami do zawracania, zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, w szczególności sieci: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, teletechnicznych oraz urządzeń melioracji szczegółowej oraz budowa oświetlenia drogowego, budowa 2 zatok autobusowych, budowa ekranów akustycznych na włączeniu obwodnicy w istniejący przebieg DW 775, budowa niewielkiego zbiornika wodnego.

Budowa obwodnicy Proszowic to ważne zadanie w kontekście ograniczenia ruchu tranzytowego w mieście. Inwestycja zapewni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, ograniczy hałas, poprawi też komfort jazdy kierowców. To będzie prawdziwy oddech ulgi dla mieszkańców Proszowic. Życzę, abyśmy jak najszybciej zobaczyli się na otwarciu tej drogi – mówił wicewojewoda Pagacz.

W uroczystości wzięli udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Włodzimierz Bernacki, poseł Urszula Rusecka, poseł Józefa Szczurek-Żelazko, poseł Norbert Kaczmarek, poseł Piotr Sak, I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta proszowicki Krystian Hytroś oraz burmistrz Proszowic Grzegorz Cichy. Umowę podpisała dyrektor ZDW Katarzyna Węgrzyn-Madeja.

Zakończenie prac przewidywane jest na 2026 rok. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma Swietelsky Rail Polska Sp. z o. o.

inf./fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Proszowice - najnowsze informacje

Rozrywka