piątek, 10 września 2021 12:45

Kapela Skoblicka wyróżniana ogólnopolskim festiwalu!

Autor Mirosław Haładyj
Kapela Skoblicka wyróżniana ogólnopolskim festiwalu!

Duży sukces zapisała na swoim koncie kapela Skoblicka działająca przy Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej. Otrzymała wyróżnienie w 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Tworzący kapelę skrzypek Maciej Kubasiak i dudziarz Marek Ryt wraz z opiekunem Stanisławem Kubasiakiem przeszli najpierw na czele korowodu otwierającego tę jedną z największych imprez folklorystycznych w Polsce, której organizatorzy stawiają sobie za cel ochronę tradycyjnego repertuaru, stylu muzykowania i śpiewu. Podkreślają, że tradycja ludowego śpiewu i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która nie może zostać zaprzepaszczona w nowych warunkach cywilizacyjnych. Stanowi ona bowiem o tożsamości lokalnej, regionalnej i ogólnonarodowej.

W tym roku w Kazimierzu Dolnym zaprezentowało się około 650 artystów z 14 województw. Jurorzy w pokonkursowym protokole odnotowali  bardzo wysoki poziom artystyczny tegorocznej edycji festiwalu, a w szczególności licznie występujących kapel oraz zespołów śpiewaczych. Dostrzegli i docenili również starania wykonawców o zachowanie w swoich prezentacjach autentycznego języka regionalnego, regionalnych strojów oraz niezwykle cennego archaicznego instrumentarium. W tej sytuacji wyróżnienie jakie przyznano kapeli Skoblicka jest niezwykle cenne i warte podkreślenia.

Inf. i foto: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje