poniedziałek, 4 maja 2020 11:36

KIK apeluje o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i przesunięcie wyborów

Autor Mirosław Haładyj
KIK apeluje o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i przesunięcie wyborów

Wczoraj, w Święto Konstytucji 3 Maja Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie zajął stanowisko w sprawie planowanych na 10 maja wyborów prezydenckich.

Zarząd KIK-u zaapelował do rządu i sejmu o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w postaci stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju:

Jest to rozwiązanie odpowiadające rzeczywistej sytuacji, w jakiej ze względu na pandemię choroby COVID-19 znalazła się nasza ojczyzna. Wprowadzenie takiego stanu pozwoli na zgodne z prawem stosowanie różnego rodzaju chwilowych ograniczeń praw obywatelskich i umożliwi równocześnie przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w innym, zgodnym z Konstytucją terminie.

Poniżej pełna treść oświadczenia:

Warszawa, 3 maja 2020 r.
Oświadczenie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie w sprawie wyborów na urząd Prezydenta RP, planowanych na dzień 10 maja 2020 r.
Przyjmując stanowisko pracowników naukowych wydziałów prawa, ekspertyzy Senatu, stanowiska Sądu Najwyższego oraz opinię Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odnośnie do planowanych wyborów i sposobu ich przeprowadzenia, określonego w ustawie przyjętej przez Sejm RP w dniu 6 kwietnia 2020 r. oświadczamy co następuje:
W trosce o przyszłość Rzeczypospolitej Polskiej jako wolnego i demokratycznego państwa, apelujemy do Rady Ministrów RP i Sejmu RP o wprowadzenie stanu nadzwyczajnego w postaci stanu klęski żywiołowej na terenie całego kraju. Jest to rozwiązanie odpowiadające rzeczywistej sytuacji, w jakiej ze względu na pandemię choroby COVID-19 znalazła się nasza ojczyzna. Wprowadzenie takiego stanu pozwoli na zgodne z prawem stosowanie różnego rodzaju chwilowych ograniczeń praw obywatelskich i umożliwi równocześnie przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w innym, zgodnym z Konstytucją terminie, które będą spełniały wszystkie fundamentalne kryteria wolnych i demokratycznych wyborów zdefiniowanych przez Ustawę Zasadniczą RP.
Nasze stowarzyszenie, od początku swego powstania, działało na rzecz dobra wspólnego i w obronie niezbywalnych praw człowieka – życia w wolności i ładzie demokratycznym. Wyrazem tego niech będzie udział ponad 50 naszych członków z Tadeuszem Mazowieckim na czele w obradach Okrągłego Stołu. Dzisiaj, po ponad 30 latach od uzyskania wolności i suwerenności Polska staje na krawędzi nieobliczalnego w skutkach wewnętrznego konfliktu.
Uważamy, że przeprowadzenie wyborów na podstawie uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r., zagraża ładowi demokratycznemu naszego państwa i jego bezpieczeństwu ustrojowemu. Przyjęte w niej rozwiązania nie gwarantują, że będą to wybory równe, powszechne i tajne. Oznacza to nie tylko pogwałcenie podstawowych praw obywatelskich, ale również brak legitymacji wybranego w ten sposób kandydata do sprawowania urzędu Prezydenta RP.
Dlatego: Wzywamy wszystkie siły polityczne w kraju do niezwłocznego, zgodnego z Konstytucją RP porozumienia i wdrożenia rozwiązania, które umożliwi obywatelom w pełni wolne korzystanie z należnego im czynnego prawa wyborczego, a kandydatom na urząd Prezydenta RP zapewni równą i uczciwą kampanię w rezultacie której, przyszły zwycięzca będzie mógł w pełni zasłużenie cieszyć się zaufaniem Polek i Polaków i silną pozycją na arenie międzynarodowej.
Zarząd Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie
koronawirus najnowsze informacje

Inf.: KIK
Fot.: By I, Kpalion, CC BY-SA 3.0

Polska - najnowsze informacje