czwartek, 22 kwietnia 2021 05:31

Kolejne pieniądze dla NGO na realizację zadań publicznych miasta Bochnia w 2021 roku

Autor Mirosław Haładyj
Kolejne pieniądze dla NGO na realizację zadań publicznych miasta Bochnia w 2021 roku

Burmistrz Miasta Bochnia ogłosił piąty już otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2021 roku.

Tym razem do składania ofert w dziedzinie Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zapraszane są organizacje. Chodzi o realizacją zadań, polegających na organizacji na zrewitalizowanych terenach miasta (tężnia przy Plantach Salinarnych, Rynek, tzw. Poczekalnia, ciągi piesze przy ul. Solnej i ul. Sutoris) w miesiącach czerwiec – sierpień ‘2021 sobotnich wydarzeń kulturalnych w formie np. cyklu różnorodnych mikro-eventów artystycznych lub pojedynczych koncertów, występów, pokazów, wystaw, warsztatów artystycznych, konkursów, zajęć i atrakcji dla różnych grup wiekowych.

Na dofinansowanie zadań przeznaczono środki w wysokości 35 000 złotych. Wykonanie wybranych w ramach konkursu zadań zlecane będzie w formie powierzenia realizacji wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie kosztów w całości (nie jest wymagany wkład własny).

Oferty realizacji zadań w ramach powyższego konkursu należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia do dnia 13 maja 2021 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wzór oferty o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.euw dziale Mieszkaniecw zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania.

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela: Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, tel. 014 614 91 82, e-mail: marek.maciuszek@um.bochnia.pl

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje