środa, 27 stycznia 2021 12:06

Koronawirus w Straży Miejskiej w Wieliczce! Ponad połowa strażników zakażona lub na kwarantannie. Burmistrz interweniuje u wojewody

Autor Marzena Gitler
Koronawirus w Straży Miejskiej w Wieliczce! Ponad połowa strażników zakażona lub na kwarantannie. Burmistrz interweniuje u wojewody

Ognisko koronawirusa pojawiło się w Straży Miejskiej w Wieliczce. W sumie 12 na 20 strażników jest w izolacji lub na kwarantannie. To praktycznie dezorganizuje pracę służby. Burmistrz zwrócił się do wojewody o zmianę decyzji w sprawie podporządkowania Straży Miejskiej Policji i przyśpieszenie szczepień funkcjonariuszy.

Stan osobowy Straż Miejskiej w Wieliczce uległ znacznemu osłabieniu - informuje burmistrz Artur Kozioł. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u 8 funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Wieliczce, a kolejnych 4 funkcjonariuszy jest na 15-dniowej kwarantannie. Stan osobowy Straży Miejskiej w Wieliczce to 20 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych, tym samym realizacja zadań wskazanych wskazanych w decyzji wojewody aktualnie nie jest możliwa - przypomina burmistrz.

Przypominamy, że decyzję, o podporządkowaniu straży miejskiej policji wojewoda Łukasz Kmita podjął 11 października 2020 roku. "Wojewoda Małopolski wydał zarządzenie, na mocy którego straże te zostaną podporządkowane komendantom właściwych terytorialnie jednostek Policji. Oznacza to, że znów zobaczymy na ulicach wspólne patrole policjantów i strażników miejskich/gminnych. Komendanci Policji będą mogli również kierować patrole straży gminnych i miejskich według bieżących potrzeb" - poinformował Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Strażnicy prowadzili kontrole związane z weryfikacją realizacji nakazów, zakazów i obowiązków dotyczących walki z epidemią.

Burmistrz prosi o czasowe zawieszenie decyzji o oddelegowaniu strażników miejskich do działań związanych z epidemią i podporządkowanie ich Policji. Apeluje też o przyśpieszenie szczepień funkcjonariuszy Straży Miejskiej. "Mając na uwadze, aktualną sytuacje pandemiczną, jak i informacje o wykluczeniu funkcjonariuszy straży miejskich z I grupy szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, gdzie wpisane są inne służby mundurowe, z którymi współpracuje straż miejska uważam, iż utrzymanie takiej sytuacji stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia tych funkcjonariuszy. Tym samym zasadnym wydaje się wystąpienie Pana Wojewody o objęcie tej grupy szczepieniem ochronnym w tym samym okresie co inne służby mundurowe lub odstąpienie od realizacji wspólnych zadań określonych we wskazanej wyżej Pana decyzji."

Pismo burmistrza do wojewody

Szanowny Panie Wojewodo,
Zwracam się do Pana Wojewody z uprzejmą prośbą o czasowe zawieszenie decyzji nr 132/2020 z dnia 10 października 2020 r. oraz polecenia nr 208/2020 dotyczącego realizacji zadań Straży Miejskiej w Wieliczce wspólnie z organami policji z uwagi, iż stan osobowy Straż Miejskiej w Wieliczce uległ znacznemu osłabieniu w związku z zachorowaniem 8 funkcjonariuszy na COVID-19 oraz nałożeniu na kolejnych 4 funkcjonariuszy Straży Miejskiej decyzji o 15 dniowej kwarantannie. Stan osobowy Straży Miejskiej w Wieliczce to 20 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych, tym samym realizacja zadań wskazanych w ww. decyzji aktualnie nie jest możliwa.
Mając na uwadze, aktualną sytuacje pandemiczną, jak i informacje o wykluczeniu funkcjonariuszy straży miejskich z I grupy szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, gdzie wpisane są inne służby mundurowe, z którymi współpracuje straż miejska uważam, iż utrzymanie takiej sytuacji stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia tych funkcjonariuszy. Tym samym zasadnym wydaje się wystąpienie Pana Wojewody o objęcie tej grupy szczepieniem ochronnym w tym samym okresie co inne służby mundurowe lub odstąpienie od realizacji wspólnych zadań określonych we wskazanej wyżej Pana decyzji.
Z poważaniem Burmistrz Artur Kozioł

fot. ilustracyjna: https://www.wieliczka.eu/

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje