wtorek, 15 grudnia 2020 14:55

Kraków. Kiedy powstanie kładka Zwierzyniec - Dębniki?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Kiedy powstanie kładka Zwierzyniec - Dębniki?

Pomysł na budowę kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę pomiędzy Zwierzyńcem a Dębnikami ma już kilka lat. Czy mijający rok przybliżył realizację tego zadania?

Przypomnijmy, że w 2019 roku Rada Miasta Krakowa powierzyła Zarządowi Inwestycji Miejskich rozpoczęcie przygotowań do budowy kładki dla pieszych i rowerzystów na przedłużeniu ul. Flisackiej od strony Zwierzyńca oraz w obszarze Parku Dębnickiego od strony Dębnik. W tym celu w zamówieniu publicznym wybrano biuro projektowe, którego zadaniem miało być przygotowanie wielobranżowej i wielowariantowej koncepcji nowej przeprawy przez Wisłę.

Ponieważ kładka ma być zlokalizowana w miejscu o szczególnych walorach zabytkowych i krajobrazowy, a obszar, na którym miałaby powstać znajduje się w strefie buforowej obszaru historycznego centrum Krakowa wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przed projektantem, firmą D.A. – Projekt Biuro Projektów Dróg, Ulic i Mostów z Krakowa, stanęło nie lada zadanie.

W efekcie wykonanych prac, projektanci zaproponowali dwa warianty kładki: podwieszaną i wstęgową. Na bazie opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków, w połowie tego roku został wybrany drugi z wariantów. W ślad za tym, wykonawca koncepcji przekazał ZIM  przygotowaną dokumentację w takich branżach, jak architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, dotycząca zieleni oraz wstępną dokumentację geologiczną.

Wybraną kładkę wstęgową cechuje minimalistyczna forma wyrazu konstrukcji nośnej, która w perspektywie bulwarów tworzy cienką linię. Konstrukcję stanowi prefabrykowany pomost żelbetowy o szerokości 7 m i długości ok 200 m. Przyczółek obiektu od strony Zwierzyńca jest zlokalizowany na terenie przyległym do zabytkowych przeciwpowodziowych murów oporowych, natomiast od strony Dębnik - na terenach zielonych, częściowo zabudowanych, przyległych do umocnionego wału przeciwpowodziowego, zwieńczonego dodatkowo przeciwpowodziowym murem oporowym.

Kiedy powstanie kładka Zwierzyniec - Dębniki?

Warto dodać, że kontynuacja realizacji zadania zależy od wielu czynników. Konieczne jest doszczegółowienie jej lokalizacji w celu zminimalizowania „wejścia” w tereny prywatne, pozyskanie terenu od prywatnych właścicieli, a także wprowadzenie zmian w zapisach obowiązującego na tym terenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a wreszcie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie zgód administracyjnych na realizację. Wszystkie te działania będą mogły zostać podjęte po zabezpieczeniu środków finansowych.

inf. krakow.pl foto: materiały ZIM/ krakow.pl

zobacz też:

Kraków. Co dalej z kładką łączącą Ludwinów z Kazimierzem?
W środę, 23 września, miasto otrzymało decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków, która uchyla zaskarżoną przez Kraków decyzję, wydaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej, łączącej Kazimierz z Ludwinowem. Decyzja ta jest nieprawomocna. Jeśli w ciągu 30 dn…
Kraków

Kraków - najnowsze informacje