czwartek, 10 lutego 2022 12:10

Mimo Covid-19 Kraków najchętniej odwiedzanym miastem Małopolski. Skąd przyjeżdżali turyści i ilu ich było?

Autor Mirosław Haładyj
Mimo Covid-19 Kraków najchętniej odwiedzanym miastem Małopolski. Skąd przyjeżdżali turyści i ilu ich było?

Kampania wizerunkowa promująca Małopolskę na rynkach międzynarodowych, organizacja misji gospodarczych czy udział w międzynarodowych targach turystyki biznesowej – to tylko część inicjatyw i projektów przygotowanych z myślą o wsparciu branży turystycznej w Małopolsce.

Wyniki badań rynku oraz najważniejsze działania i programy, które pomogą ożywić ruch turystyczny w regionie, przedstawili podczas wspólnej konferencji prasowej: Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Grzegorz Biedroń – prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Rafał Kosowski – radny województwa, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego.

– 2021 rok był bardzo trudny dla branży turystycznej, która wciąż zmaga się z skutkami ograniczeń związanych z pandemią COVID-19. Podobnie jak w roku poprzednim, przedsiębiorcy z tego sektora kilkukrotnie musieli zmieniać sposób funkcjonowania, by dostosować się do wymagających zasad reżimu sanitarnego. To przełożyło się na zmniejszenie liczby turystów odwiedzjących nasz region

– mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

Spadek dotyczył zarówno liczby odwiedzających Małopolskę turystów krajowych - o prawie 14% tj. do wielkości 12,03 mln osób, jak i liczby odwiedzających z zagranicy - o ponad 10 %, tj. do wielkości 1,29 mln osób.

– Z badań przeprowadzonych przez Małopolską Organizację Turystyczną na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego wynika, że w 2021 r. Małopolskę odwiedziło ok. 13,3 mln turystów – czyli o blisko 13 proc. mniej niż w poprzednim roku

– zaznacza Iwona Gibas.

Ponad 10 mld zł wpływów z turystyki

Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w 2021 r. wyniosły 10,81 mld zł. To o ok. 9,8 proc więcej, niż w 2020 roku.

Wśród turystów zagranicznych, najwięcej osób odwiedzających Małopolskę pochodziło z Wielkiej Brytanii (19,1 proc.) Niemiec (14,9 proc.) i Francji (12,1 proc.). Wśród odwiedzających z Polski, największą grupę stanowili mieszkańcy Śląska (26,7 proc.), Małopolski (24,4 proc.), Mazowsza (10,8 proc.) oraz Podkarpacia (5,9 proc.). Turyści najczęściej odwiedzali Małopolskę po to, by wypocząć, uprawiać aktywną turystykę i zwiedzać zabytki.

Na liście najczęściej wybieranych destynacji turystycznych w Małopolsce znalazły się: Kraków, Niedzica, Pustynia Błędowska, Ojcowski Park Narodowy oraz rodzinny park rozrywki Energylandia w Zatorze. Najpopularniejszymi atrakcjami turystycznymi wskazywanymi przez odwiedzających region w 2021 r. były: górskie szlaki turystyczne i baseny geotermalne.

W dobie pandemii uświadomiliśmy sobie, jakie znaczenia ma możliwość przebywania na łonie przyrody i niespiesznego podróżowania w ciszy i spokoju, dlatego jednym z głównych atutów naszego regionu była bliskość natury. Warto też podkreślić, że to kolejny już rok, kiedy turyści najbardziej docenili gościnność, życzliwość, atmosferę i bogatą ofertę turystyczną regionu. Chęć ponownego przyjazdu do Małopolski wyraziło ponad 81 proc. badanych

– podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa.

Promocja i wsparcie

By wesprzeć borykającą się z niepewnością ekonomiczną gospodarkę turystyczną, Samorząd Województwa Małopolskiego podjął szereg inicjatyw pomocowych dla tego sektora. Co ważne, wsparcie oferowane przedsiębiorcom z branży turystycznej nie ograniczyło się do bezpośredniej pomocy finansowej.

Województwo Małopolskie wraz z Małopolską Organizacją Turystyczną i Miastem Kraków przygotowało projekt pn. „Małopolska – cel podróży”, zakładający realizację kampanii promocyjnej na wybranych rynkach zagranicznych, organizację misji gospodarczych, ambientów oraz udział w międzynarodowych targach turystyki biznesowej.

Kampania jest ukierunkowana na pozyskanie turystów z rynków niemieckiego i brytyjskiego i koncentruje się na promocji turystyki aktywnej, w tym rowerowej i górskiej. W roku 2022 będziemy prezentować także bogatą, mocną i różnorodną ofertę Małopolski w zakresie turystyki kulturowe, wellness i spa, kulinarnej, czy biznesowej

– wyjaśnia Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Ponadto w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 „Małopolska Przyszłości” zaplanowane zostało wsparcie działań przyczyniających się do rozwoju oferty turystycznej i rekreacyjnej regionu.

– Propozycje projektów dotyczą m.in.: budowy, rozbudowy i promocji szlaków turystycznych wraz z budową schronisk i schowków na szlakach, rozbudowy i promocji zintegrowanej sieci głównych tras rowerowych VeloMalopolska oraz działań mających na celu promocję gospodarczą Małopolski

– podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa.

Zaplanowano także wsparcie rozwoju stref rekreacyjnych oraz stref aktywności, tj. np. tężni, punktów widokowych, pól noclegowych, kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych, jak również rozwój infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych.

Strategia rozwoju turystyki

Bardzo istotnym projektem w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19 jest również inicjatywa przygotowania dokumentu programowego w turystyce pn. „Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r.” Założenia zawarte w programie umożliwią planowanie spójnych działań samorządów i całej branży turystycznej, tak by maksymalnie wykorzystać szansę regionu w tym zakresie oraz wykreować atrakcyjną i dobrze kojarzoną markę regionu.

Dokument „Strategia Rozwoju Turystyki dla Województwa Małopolskiego do 2030 r.” wdroży efektywne projektowanie i realizację zadań umożliwiających powrót do stanu przez COVID 19, zwłaszcza jeżeli chodzi o wysokość ruchu turystycznego zagranicznego. Umożliwi też rozwijanie turystyki w Małopolsce w sposób zrównoważony i przyjazny zarówno dla mieszkańców regionu, turystów i przedsiębiorców działających na rynku usług turystycznych w Małopolsce

– wyjaśnia radny województwa Rafał Kosowski, przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Zakończono już prace związane z przygotowaniem Strategii - opracowano diagnozę rynku turystycznego dla Małopolski w konsultacji ze środowiskiem turystycznym, a także przeprowadzono nabór zadań do Banku Projektów Turystycznych. Przyjęcie Strategii zaplanowano pod koniec maja 2022 roku.

Inf.: UMWM
Fot.: Bogusław Świerzowski/Krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje