wtorek, 12 lipca 2022 07:16

Kraków: Nowy wiadukt w Batowicach otwarty

Autor Mirosław Haładyj
Kraków: Nowy wiadukt w Batowicach otwarty

Do użytku został oddany wiadukt nad torami, łączący ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowościach Batowice i Dziekanowice. Inwestycja zrealizowana przez powiat krakowski poprawi komunikację północnych dzielnic miasta.

Prace pochłonęły 29,9 mln zł, przy czym wsparcie samego Krakowa wyniosło blisko 8 mln zł. Zadanie zostało również dofinansowane przez środki gminy: Zielonki i Michałowice.

Podstawowym założeniem inwestycji było wykonanie układu drogowego łączącego Kraków z miejscowościami Batowice i Dziekanowice. Układ komunikacyjny zarówno pieszy, rowerowy, jak i kołowy został dostosowany do aktualnego przebiegu Północnej Obwodnicy Krakowa oraz planowanego parkingu Park+Ride, który powstanie w ramach budowy zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie os. Piastów.

W czasie inwestycji przebudowano m.in. wiadukt nad torami kolejowymi łączący ulice Powstańców i Piasta Kołodzieja w Krakowie z drogą powiatową w Batowicach i Dziekanowicach w gminie Zielonki oraz przyległy układ drogowy składający się z: ronda na drodze powiatowej, łącznika drogowego oraz dwóch rond po stronie północnej i południowej wiaduktu.

W sierpniu 2019 r. inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości projektu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W marcu 2020  r., w przetargu na wykonanie robót budowlanych projektu wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego IMB Podbeskidzie sp. z o.o. Skoczów.

W październiku 2020 r. zawarto porozumienie między zarządem powiatu w Krakowie a Miastem Kraków w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami publicznymi: ul. Piasta Kołodzieja i ul. Powstańców. Na podstawie zapisów porozumienia udzielone zostało z budżetu Miasta Krakowa wsparcie finansowe na rzecz powiatu krakowskiego w formie dotacji celowej w wysokości 4,1 mln zł, na realizację części zadania znajdującej się w granicach Gminy Miejskiej Kraków.

Dodatkowo, 27 czerwca br. została zawarta umowa, zgodnie z którą Miasto Kraków zobowiązało się wypłacić dotację na rzecz powiatu krakowskiego w wysokości 3,8 mln zł dla części zadania znajdującej się poza granicami Gminy Miejskiej Kraków. Wypłatę dotacji zaplanowano do końca roku.

Fot.: Krakow.pl/Jan Graczyński

Kraków

Kraków - najnowsze informacje