poniedziałek, 26 września 2022 06:37

Kraków. Oni zapłacą za ciepło mniej. Chyba że nie złożą wniosku

Autor Mirosław Haładyj
Kraków. Oni zapłacą za ciepło mniej. Chyba że nie złożą wniosku

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw została przewidziana rekompensata dla odbiorców energii, wśród których są m.in. szkoły i przedszkola, żłobki, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne oraz wszystkie te, które wymienione są w powyższej ustawie, a których źródło ciepła jest dostarczane przez sieć ciepłowniczą (m. in. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej).

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, która obowiązuje od 20 września 2022 r., jednostki te będą mogły zapłacić niższe rachunki za zużycie energii cieplnej pod warunkiem, że złożą stosowne oświadczenie do swojego dostawcy energii. Czas na złożenie takiego oświadczenia to 21 dni od momentu wejścia w życie tej ustawy.

Szczegółowe informacje na temat tego, co zawiera oświadczenie, jak i jego wzór jest dostępny na stronie UMK.

Jednostki, którym przysługuje taka rekompensata wymienione są w ustawie w art.4 ust. 1, pkt 4 lit. a-r.

Niezłożenie oświadczenia w przewidzianym terminie będzie skutkować sprzedażą energii cieplnej po cenach rynkowych.

Inf. i foto: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje