niedziela, 9 kwietnia 2023 08:52

Krakowski odpust inny niż zwykle. Ze straganów znikają m.in. figurki Żydów czy atrapy broni

Autor Patryk Trzaska
Krakowski odpust inny niż zwykle.  Ze straganów znikają m.in. figurki Żydów czy atrapy broni

Tegoroczny krakowski odpust Emaus będzie zupełnie inny niż poprzednie edycje. Podczas trwania wydarzenia będzie obowiązywał zakaz sprzedaży m.in. plastikowych atrap broni palnej czy figurek z żydem, który trzyma pieniążek.  

Tradycja Emaus-owego odpustu w Krakowie datuje się już od średniowiecza, a korzeniami sięga nawet czasów przedchrześcijańskich. W XVI wieku rozpowszechnił się w Polsce, Czechach i na Słowacji zwyczaj odwiedzenia świątyni poza miastem na pamiątkę biblijnego spotkania zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami na drodze do Emausu. Uroczysty spacer krakowskiego mieszczaństwa do kościoła św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela przy klasztorze norbertanek przerodził się w XIX wieku w ludową zabawę połączoną z odpustem oraz z przechadzką na kopiec Kościuszki.

Wśród bogatego i różnorodnego asortymentu towarów sprzedawanych podczas odpustu znaleźć można było słodycze, drewniane i gliniane zabawki, dewocjonalia, ludowe rzeźby czy niedrogą biżuterię. W trosce o zachowanie zwyczajowego charakteru wydarzenia Muzeum Historyczne Miasta Krakowa jeszcze pod koniec lat 70. ubiegłego wieku, kiedy zaczęły upowszechniać się plastikowe wyroby, zorganizowało konkursy na tradycyjną zabawkę i stragan.

Tradycyjny salwatorski odpust, odbędzie się w Poniedziałek Wielkanocny 10 kwietnia. Po raz drugi organizatorem będzie Krakowskie Forum Kultury. Tegoroczna edycja ma być jednak zupełnie inna niż poprzednie. Wszystko to za sprawą nowych zasad obowiązujących podczas wydarzenia.

„Zabrania się prezentowania i handlowania towarami naruszającymi dobre obyczaje, obrażającymi uczucia religijne, rasowe, oraz utrwalającymi negatywne stereotypy – narodowościowe, religijne i światopoglądowe (w tym figurkami Żydów z pieniążkiem lub innym atrybutem związanym z bogactwem i finansami oraz zabawkami – atrapami broni). Towary nie mogą być nośnikiem treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej." – dowiadujemy się z nowego regulaminu Odpustu Emaus.

Co to w praktyce oznacza? Podczas Odpustu nie kupimy popularnych figurek z Żydem, trzymającym pieniążek. Przedstawiały one w stereotypowy sposób brodatego, najczęściej starszego mężczyznę, często siedzącego przy stole lub ladzie i trzymającego w ręku monetę. Na straganach próżno też będzie szukać atrap broni zarówno tej palnej, jak i białej.  

Organizatorzy podkreślają, że złamanie zakazu będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem niezgodnych z regulaminem towarów oraz wykluczeniem z przyszłorocznej edycji Odpustu Emaus.

fot. Kraków.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje