piątek, 9 lipca 2021 07:47

Możesz głosować na Sołtysa Roku ziemi bocheńskiej

Autor Mirosław Haładyj
Możesz głosować na Sołtysa Roku ziemi bocheńskiej

Trwa zgłaszanie kandydatów do kolejnej edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku 2020 Powiatu Bocheńskiego”. Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sołtysów i Członków Rad Sołeckich Ziemi Bocheńskiej. Kandydatów można zgłaszać do 30 lipca w siedzibie stowarzyszenia.

Konkurs ma na celu promocję społecznej działalności i aktywności sołeckiej, ale przede wszystkim wyróżnienie tych sołtysów, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra mieszkańców powiatu bocheńskiego. Kandydatów do udziału w konkursie mogą zgłaszać: wójtowie, rady sołeckie oraz prezesi gminnych stowarzyszeń sołtysów.

Konkurs odbywa się pod patronatem starosty bocheńskiego i współfinansowany jest ze środków budżetu powiatu bocheńskiego.

Szczegółowych informacji udziela Pani Krystyna Pałkowska, prezes stowarzyszenia.

Inf.: Starostwo Powiatowe w Bochni

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje