piątek, 3 czerwca 2022 08:32

Miasto nie wycofuje się z rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Piastów

Autor Mirosław Haładyj
Miasto nie wycofuje się z rozbudowy układu komunikacyjnego na os. Piastów

Miasto planuje zlecić uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej budowy układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów. Na poprzednią, wydaną w 2019 r. decyzję GDOŚ, została złożona skarga, która skutkowała kilkuletnim postępowaniem, opóźniającym przygotowanie inwestycji.

W zakresie koncepcji mieści się m.in.:

  • budowa przedłużenia linii tramwajowej w przebiegu od pętli tramwajowej przy ul. Piasta Kołodzieja do skrzyżowania ul. Powstańców i Piasta Kołodzieja (w rejonie układu kolejowego) wraz z układem drogowym
  • budowa przebiegu połączenia ul. Powstańców z ul. Morcinka
  • budowa przystanku kolejowego „Kraków Osiedle Piastów”
  • budowa parkingu P+R.

Przypomnijmy, że w 2017 roku miasto opracowało koncepcję programowo-przestrzenną układu komunikacyjnego w rejonie os. Piastów. Dla tego opracowania w sierpniu 2019 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na tę decyzję została złożona jednak skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z orzeczeniem WSA z marca 2020 r., ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została skierowana do ponownego rozpoznania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W 2021 r. strona skarżąca decyzję z 2019 r. złożyła prośbę do GDOŚ o wycofanie skargi, jednak z uwagi na fakt, że skarga wywołała skutki prawne, organ wydający decyzję nie mógł umorzyć wznowionego postępowania.

W efekcie przedłużającego się postępowania, w październiku 2020 r. oraz w kwietniu 2021 r. GDOŚ wezwał Gminę Miejską Kraków do zaktualizowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

W maju 2022 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa wysłał zapytanie ofertowe do czterech potencjalnych oferentów. Zlecenie będzie obejmowało przygotowanie wyjaśnień oraz uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z wezwaniami GDOŚ, a także uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin składania ofert mija 24 czerwca, po tym czasie wydział zajmie się weryfikacją złożonych ofert.

Inf.: UM Kraków
Fot.: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie (UM Kraków)

Kraków

Kraków - najnowsze informacje