poniedziałek, 28 grudnia 2020 17:15

Mieszkańcy już nie mogą się doczekać zakończenia prac przy tych inwestycjach

Autor Mirosław Haładyj
Mieszkańcy już nie mogą się doczekać zakończenia prac przy tych inwestycjach

16 grudnia Starostwo Powiatowe w Miechowie poinformowało za pośrednictwem swojej strony internetowej o tym, że dobiegają końca prace, w tym ułożenie nawierzchni asfaltowej, na dwóch inwestycjach drogowych Powiatu Miechowskiego - w Brzuchani i Swojczanach.

W Brzuchani wykonawca robót remontowych, firma „Dukt” z Nowin, kładzie nawierzchnię drogi z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonuje pozostałe prace wykończeniowe. Przypomnijmy, iż to zadanie realizowane jest z udziałem pozyskanych przez Powiat Miechowski środków na usuwanie klęsk żywiołowych w wysokości prawie 305 tys. zł. Do tego samorządy - powiatowy i Gminy Miechów dokładają po nieco ponad 38 tys. zł.

Zdecydowanie większym, bardziej zaawansowanym technologicznie zadaniem drogowym, jest budowa nowego mostu (po uprzedniej rozbiórce starego M-12) w Swojczanach, w ciągu drogi powiatowej nr 1186K Jelcza - Podmiejska Wola, wraz z przebudową dojazdów i systemu odwodnienia w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 1138K. Wykonawca prac – firma MOSTY Bielsko-Biała Mateusz Kubica, w połowie grudnia rozpoczęła kładzenie nawierzchni asfaltowej. Piorunujące wręcz wrażenie robi zwłaszcza system odwodnienia mostu i skrzyżowania. Należy przyznać, iż mimo ogromu prac i nie zawsze sprzyjającej aury, widać, że firma wykonująca tę inwestycję, ma w tym duże doświadczenie. Warto przypomnieć, że wartość umowna realizowanych robót budowlanych na moście i skrzyżowaniu w Swojczanach wynosi 1 359 210 zł. Powiat Miechowski pozyskał na to zadanie dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 679 605 zł (50% wartości zadania).

Roman Suchoń, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie, nie kryje zadowolenia z tych inwestycji, na którą jego jednostka składała wniosek o dofinansowanie i sprawuje nadzór nad prawidłowym jej wykonaniem. Poprzedni obiekt mostowy nie tylko nie spełniał nośności powyżej 15 ton, ale w ostatnich latach jego stan techniczny stale się pogarszał i nie spełniał już odpowiednich parametrów. Do tego dochodził odwieczny problem z wodami opadowymi płynącymi od strony szkoły w Swojczanach, które podmywały stary obiekt. Przez to cierpiał nie tylko sam most, ale przylegająca do niego przy skrzyżowaniu nieruchomość. Dyrektor ZDP dodaje, iż wójt Gminy Charsznica zadeklarował, że po swojej stronie poprawi odpływ od mostu.

Inf. i foto: miechow.pl

Miechów - najnowsze informacje