niedziela, 9 czerwca 2024 05:18

Młodzi artyści z Suchej Beskidzkiej docenieni!

Autor Mirosław Haładyj
Młodzi artyści z Suchej Beskidzkiej docenieni!

W niedzielę (2 czerwca) w amfiteatrze w Ustroniu miała miejsce 36. edycja Przeglądu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych. Do rywalizacji przystąpiło kilkuset młodych artystów, kultywujących tradycje i zwyczaje Górali Śląskich, Żywieckich i Babiogórskich.

2 czerwca amfiteatr w Ustroniu wypełnił się młodymi artystami. W tym roku występujących ocenili choreograf - Sławomir Ślósarczyk (przewodniczący jury), etnomuzykolożka, pracowniczka Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - Magdalena Szyndler, etnolożka, pedagożka, instruktorka tańca w Zespole Regionalnym Romanka i Szkolnym Zespole Regionalnym Romanecka z Sopotni Małej – Anna Tomiak, etnolożka, animatorka kultury, kustosz związana z Muzeum na Grapie w Jaworzynce – Katarzyna Rucka-Ryś oraz pracownik Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku- Białej – Agnieszka Chrudzimska.

Jurorzy wydając werdykt podkreślili wysoki poziom prezentacji artystycznych. Docenili także różnorodność programów wyzwolonych od schematu – która świadczy o wnikliwej analizie oraz wdrażaniu uwag z lat ubiegłych. Zauważali również pozytywne zmiany w sposobach konstruowania programów. W ocenie jurorów pozytywnym aspektem jest uszczuplenie składów kapeli, co wpływa na prostotę formy i dodatkowo uwydatnia dziecięcy charakter folkloru, a ponadto – różnorodność instrumentarium pasterskiego. Podziwiając występ prowadzonego przez Bernadetę Ryt Dziecięcego Zespołu Regionalnego Mała Ziemia Suska, który zaprezentował się w programie „Przy wykopkach”, jurorzy zwrócili uwagę na bogaty i różnorodny dobór tradycyjnych zabaw dziecięcych. Wykonanie było bardzo autentyczne i można było odnieść wrażenie, że dzieci nie znajdują się na deskach ustrońskiego amfiteatru, lecz w pobliżu zagonu ziemniaków. Nie zabrakło tańców i wspólnej zabawy, którym oddawały się dzieci, po tym jak wywiązały się ze swoich obowiązków, do których należała między innymi pomoc rodzicom w pracy na roli. Jury przyznało Małej Ziemi Suskiej wyróżnienie, a ponadto dyplom uznania dla skrzypaczki Antoniny Piwowarczyk, która zaprezentowała bardzo duży kunszt, przygrywając podczas tańców, gier i zabaw.

Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych organizowany jest rokrocznie przez Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, a tym razem jego współorganizatorem był Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu. Jest imprezą ukazującą dorobek artystyczny dziecięcych zespołów folklorystycznych działających na terenie województwa śląskiego i części małopolskiego i ma na celu popularyzowanie tradycji folkloru dziecięcego, czyli gier, zabaw, a także muzykowania, śpiewu i tańca ludowego. To dużej rangi wydarzenie jest spotkaniem dzieci i młodzieży z bardzo różnych pod względem geograficznym i etnograficznym terenów, a które łączy zamiłowanie do spontanicznej zabawy i radość z przebywania ze sobą.

Fot.: UM Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje

Rozrywka