piątek, 18 czerwca 2021 08:17

Muzeum Okręgowe w Tarnowie ma nowego dyrektora

Autor Aleksandra Tokarz
Muzeum Okręgowe w Tarnowie ma nowego dyrektora

Kazimierz Kurczab został powołany przez Zarząd Województwa Małopolskiego na stanowisko dyrektora tarnowskiej instytucji kultury. Podpisana 17 czerwca umowa obowiązywać będzie przez 5 lat.

- Bogate doświadczenie i wiedza w zakresie różnych dziedzin, które zdobył w swojej kilkudziesięcioletniej pracy zawodowej, z pewnością znacząco wpłyną w najbliższych latach na rozwój i osiągnięcia Muzeum Okręgowego w Tarnowie pod kierownictwem Pana Kazimierza Kurczaba - powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Kazimierz Kurczab z wykształcenia jest historykiem. Przez trzy lata sprawował funkcję dyrektora Domu Kultury w Tuchowie, organizując liczne imprezy o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Był Sekretarzem Gminy Tuchów oraz przez 12 lat Zastępcą Burmistrza Tuchowa. Od 2019 r. związany jest z Muzeum Okręgowym w Tarnowie, w którym pełnił funkcję kierownika oddziału Muzeum – Muzeum Zamek w Dębnie, gdzie zorganizował kilkanaście wystaw czasowych, koncertów i wydarzeń kulturalnych, w tym Międzynarodowy Turniej Rycerski „O Złoty Warkocz Tarłówny”.

Piesza Pielgrzymka Tarnowska znów w formie sztafety
“Eucharystia daje życie” - to hasło 39. Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej do Częstochowy. Ta w tym roku znów odbędzie się w formie sztafety.

Do znaczących osiągnięć należy skuteczne pozyskanie przez niego w krótkim czasie środków finansowych na zakup obrazu Jana Styki „Huzar”, stanowiącego kolejny fragment muzealnej kolekcji monumentalnego dzieła Panoramy Siedmiogrodzkiej. W 2010 r. Kazimierz Kurczab został uhonorowany odznaczeniem państwowym – Medalem za Ofiarność i Odwagę, przyznanym za aktywną organizację pomocy poszkodowanym w powodzi.

fot. UMWM

Tarnów - najnowsze informacje