środa, 8 marca 2023 09:43

Na dzisiejszej sesji rady miasta rozstrzygnie się przyszłość biletu metropolitalnego?

Autor Mirosław Haładyj
Na dzisiejszej sesji rady miasta rozstrzygnie się przyszłość biletu metropolitalnego?

Dziś, na sesji Rady Miasta Krakowa radni będą dyskutować w sprawie dalszego funkcjonowania komunikacji miejskiej, a także przyszłości biletu metropolitalnego. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przygotował dwa projekty uchwał.

Kierując się oczekiwaniami mieszkańców, dwa lata temu powstał komitet sterujący, który przygotował niezbędne zapisy i analizy do wdrożenia zintegrowanego systemu transportu metropolitalnego Krakowa. Teraz te prace muszą zostać zaakceptowane przez Radę Miasta Krakowa.

System ten ma polegać na tym, że mieszkaniec z wykorzystaniem jednego biletu będzie mógł korzystać z różnych środków transportu bez ograniczeń czy chce przemieszczać się autobusami, tramwajami, czy koleją, w różnych strefach aglomeracyjnych – wyjaśnia Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Wspólnie z zainteresowanymi gminami województwa m.in. takimi jak Niepołomice, Skawina, Wieliczka czy Zabierzów, dla których zgodnie z porozumieniami, ZTP jest organizatorem transportu publicznego, wypracowano konkretne, a zarazem atrakcyjne stawki taryfowe.

Pierwszy projekt przygotowanej uchwały mówi o wprowadzeniu do taryfy biletowej biletu okresowego metropolitalnego, który pozwala za 109 zł podróżować tramwajami, autobusami oraz koleją na terenie Miasta Krakowa. Bilet metropolitalny w tej cenie jest wyłączenie dla pasażerów posiadających status mieszkańca w Karcie Krakowskiej.

Druga uchwała wprowadza podział na bilet sieciowy na obecnie funkcjonujących zasadach, tzn. podróżowanie autobusami i tramwajami za 109 zł, gdzie radni mogą korygować stawkę. W drugiej części uchwały przygotowany został również osobny bilet miesięczny metropolitalny – jego koszt to wypracowane wspólnie z innymi gminami 159 zł. Bilet ten upoważniać będzie do podróżowania tramwajami, autobusami oraz koleją na terenie Krakowa.

Inną proponowaną ważną zmianą w przypadku złożonych projektów jest to, że opłata dodatkowa za nieposiadanie ważnego biletu do przejazdu komunikacją publiczną wzrośnie z 240 zł do 300 zł.
Wprowadzenie bonifikaty w wysokości 50 proc. będzie możliwe wyłącznie w przypadku, kiedy pasażer opłaci nałożoną na niego opłatę na miejscu. W przypadku opłacenia opłaty dodatkowej w ciągu najbliższego tygodnia, pasażer będzie musiał pokryć już 70 proc. pełnej kwoty.

Fot. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie

Kraków

Kraków - najnowsze informacje