piątek, 24 września 2021 07:25

Na tę decyzję czekano od lat. To ratunek dla drogi w Sułoszowej

Autor Aleksandra Tokarz
Na tę decyzję czekano od lat. To ratunek dla drogi w Sułoszowej

Stan drogi wojewódzkiej nr 773 w Sułoszowej wciąż się pogarsza. Aktywne osuwisko, które powstało w tym miejscu, jest zagrożeniem dla mieszkańców. Sposobem na uratowanie newralgicznego odcinka drogi jest jego rozbudowa wraz ze stabilizacją gruntu oraz infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo.

Osuwisko na drodze wojewódzkiej nr 773 powstało około pięć lat temu. Stanowi zagrożenie nie tylko dla jezdni, ale też dla kościoła, przedszkola czy szkoły. Na stabilizację tego miejsca czekano od lat.

W tym roku na walkę z osuwiskami województwo małopolskie otrzymało ponad 7 mln zł wsparcia z rezerwy celowej budżetu państwa. Bezpieczeństwo i poprawa jakości życia Małopolan to dla mnie sprawa priorytetowa. Zwłaszcza tu, w Sułoszowej, gdzie osuwisko stale powoduje ubytki w infrastrukturze i utrudnia mieszkańcom normalne funkcjonowanie – mówi wojewoda Łukasz Kmita.

Inwestycja obejmie rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 773 w miejscowości Sułoszowa 060 w km 0+191,00 – 0+319,50. Rozbudowa ma zabezpieczyć miejsce, w którym występuje osuwisko (odcinek 060 km 0+140 – 0+260). Dotychczasowa funkcja użytkowa drogi pozostanie bez zmian. Jezdnia po rozbudowie będzie liczyć 7 m szerokości, poszerzy się również chodnik.

Istniejącą kanalizację deszczową mają wesprzeć odpowiednio zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne trasy, zapewniające lepszy odpływ wody. Osuwisko zabezpieczone zostanie specjalnymi gwoździami gruntowymi oraz siatką stalową z drutu.

Pozwolenie na realizację tej inwestycji wydane zostało z rygorem natychmiastowej wykonalności.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje