poniedziałek, 24 kwietnia 2023 10:57

Nie każde przejście dla pieszych jest bezpieczne. Poznaj przyczyny wypadków

Autor Julia Banaś
Nie każde przejście dla pieszych jest bezpieczne. Poznaj przyczyny wypadków

Pracownicy Oddziału GDDKiA w Krakowie postanowili szczegółowo przeanalizować przyczyny wypadków na pasach. Do współpracy zaprosili policję i wspólnie wyznaczyli najczęstsze przyczyny.

Więcej nie znaczy bezpieczniej.

Doświadczenia specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego są jednoznaczne – zwiększanie liczby przejść wcale nie podnosi bezpieczeństwa pieszych. Im więcej przejść i znaków drogowych, tym częściej te ostrzeżenia są przez niektórych kierowców po prostu ignorowane. Zbyt duża liczba informacji, na które kierowca musi zwracać szczególną uwagę, nie powoduje, że lepiej analizuje on sytuację na drodze. Wręcz przeciwnie – w natłoku danych może umknąć mu to, co jest naprawdę istotne. Taka nadmierna liczba znaków doczekała się już swojego określenia – „znakoza”. Dodatkowo, głównymi powodami wypadków na "pasach" są nieudzielenie przez kierowcę pierwszeństwa pieszemu, wtargnięcie pieszego na jezdnię przed jadący samochód oraz nadmierna prędkość pojazdów.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa

W listopadzie 2015 roku GDDKiA wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie zarposiła małopolskich samorządowców do rozmowy o przejściach dla pieszych. Przedstawili cztery kluczowe elementy, którymi kierują się oceniając, czy konkretne przejście jest potrzebne i przede wszystkim bezpieczne. Między innymi jest to liczba pieszych korzystających z przejścia, infrastruktura wokół przejścia (np. czy prowadzi do niego chodnik, czy oznakowanie jest wystarczające), oświetlenie – nie tylko pasów, ale również miejsca, na którym piesi czekają na przejście, oraz widoczność – czy przejście jest widoczne dla kierowców i czy pieszy stojący przed przejściem może swobodnie ocenić sytuację na drodze i odległość od jadących w jego kierunku pojazdów.

Większość samorządów odpowiedziała pozytywnie na apel o wspólne działania na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa pieszych na przejściach. To właśnie oni znają najlepiej lokalne potrzeby, a dzięki wymianie doświadczeń znacznie łatwiej o wprowadzenie zmian na małopolskich drogach. Warto dodać że samorządy od lat chętnie współpracują z krakowskim oddziałem GDDKiA i inicjują wspólne przedsięwzięcia, takie jak budowa chodników czy przebudowa skrzyżowań.

Jak poprawiono bezpieczeństwo

Zostały przeprowadzone kompleksowe badania ruchu pieszych na przejściach na całej sieci dróg krajowych. Oszacowano ile osób korzysta z każdego przejścia dla pieszych i jeżeli w czasie porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego było ich łącznie mniej niż 20, zaproponowano likwidację takiego przejścia. Okazało się, że z około 60 przejść przez 6 godzin korzystało nie więcej niż 10 osób. Z niektórych w ciągu godziny korzystała zaledwie jedna osoba. Po tych analizach około 100 przejść dla pieszych zostało zlikwidowanych.

Przejścia należy znaczać w miejscach, gdzie jest wzmożony ruch pieszych – w pobliżu osiedli, zakładów pracy, szkół, przystanków autobusowych. O ile to możliwe, przejścia powinny znajdować się również w pobliżu skrzyżowań. Równie istotny jest fakt, czy przejście jest widoczne dla kierowców i czy posiada poprawne oznakowanie.

W 2018 roku na wszystkich przejściach dla pieszych zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 50 km/h. Jest to najwyższa możliwa wartość, która w razie wypadku daje pieszemu znaczne szanse na przeżycie.

Oświetlenie

Uczestnicy ruchu muszą dostrzegać się nawzajem. Widoczność to największy problem w okresie jesienno-zimowym, gdy szybko zapada zmierzch. Dlatego istotną częścią całego programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych jest doświetlanie tych miejsc. Wspólnie z gminami rozpoczęt0 16 roku odpowiednie działania i jak dotąd doświetlonych zostało 500 przejść. W tym roku planowana jest poprawa warunków na kolejnych 79.

Oświetlenie przejścia dla pieszych nie może ograniczać się tylko do samych pasów. Na przejściach montowane są specjalne lampy, które oświetlają nie tylko pasy, ale również chodnik. Dzięki temu kierowca może wcześniej dostrzec miejsce na drodze, w którym powinien zachować szczególną czujność i ostrożność. Ponadto lampy są ustawione w taki sposób, by oświetlały całą sylwetkę pieszego, dzięki czemu jest on dużo lepiej widoczny.

Troska o bezpieczeństwo nigdy się nie kończy

Poprawa oznakowania, doświetlenia przejść, budowa chodników czy likwidacja niepotrzebnych „pasów” to działania, dzięki którym rośnie poziom bezpieczeństwa pieszych. Za te działania krakowski oddział GDDKiA został w styczniu uhonorowany nagrodą Małopolskiego Ambasadora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Doceniono również bardzo dobrą współpracę małopolskich samorządów i krakowskiego oddziału GDDKiA.

Pamiętajmy jednak, że to nie infrastruktura ma decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Kluczowi są ludzie – ich zachowania, świadomość, rozwaga, odpowiedzialność. Nawet najbezpieczniejsze przejście nie pomoże, jeśli jako użytkownicy drogi nie zachowamy jasnego, racjonalnego myślenia.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka