czwartek, 12 października 2023 10:49

Niewiadome wokół konkursu na dyrektora Teatru Słowackiego. Głos zabierają pracownicy i Krzysztof Głuchowski

Autor Mirosław Haładyj
Niewiadome wokół konkursu na dyrektora Teatru Słowackiego. Głos zabierają pracownicy i Krzysztof Głuchowski

Trwa konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Nieoficjalnie wiadomo, że zgłosiło się sześciu kandydatów, a zebranie komisji zaplanowano w poniedziałek 16 października. Pracownicy teatru wydali oświadczenie.

O Teatrze im. Juliusza Słowackiego zrobiło się głośno na początku 2022 r. dzięki "Dziadom" w reżyserii Mai Kleczewskiej. 17 lutego 2022 r. marszałek Witold Kozłowski wszczął wobec dyrektorowa placówki Krzysztofa Głuchowskiego procedurę odwoławczą ze stanowiska. W oświadczeniu wydanym przez Zarząd Województwa Małopolskiego poinformowano, że Biuro Audytu i Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w 2021 r. przeprowadziło w Teatrze Słowackiego kontrolę i audyt, w wyniku którego stwierdzono u naruszenie przepisów w zakresie stosowania prawo zamówień publicznych. Równocześnie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wystosowano zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Kierownikowi krakowskiego teatru zarzucało się także „wulgaryzację sceny”, do czego miał się przyczynić koncert Marii Peszek. Po stronie swojego szefa opowiedzieli się wówczas pracownicy teatru, inicjując akcję #teatrjestnasz oraz niektórzy małopolscy politycy.

Kto zasiądzie w komisji?

Z końcem września minął termin zgłaszania kandydatur na ogłoszony w lipcu br. przez władze Małopolski konkurs na dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. J. Słowackiego. Nowy szef placówki ma zostać wyłoniony do 31 października.

Nieoficjalnie wiadomo, że zgłosiło się sześciu kandydatów, a zebranie komisji zaplanowano w poniedziałek (16 października). Jak informuje Gazeta Wyborcza, komisja konkursowa liczy 9 osób (trzy z nich to przedstawiciele organizatora konkursu, czyli Urzędu Marszałkowskiego, dwie są delegowane przez ministra, dwie to związkowcy danej placówki, ostatnie dwie to przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych). Gazeta ustaliła, że Urząd Marszałkowski będą reprezentować: Rafał Stuglik - przewodniczący Komisji Kultury przy UMWM (PiS), Robert Bylica (PiS) - członek wspomnianej komisji oraz Monika Gubała - dyrektorka departamentu kultury przy Urzędzie Marszałkowskim. Osoby oddelegowane przez ministra to Maciej Ogórek i Andrzej Nowarski (urzędnicy z MKiDN). Przedstawicielami związkowców będą pracownik techniczny teatru Grzegorz Wójtowicz i aktor Mateusz Janicki. Przedstawicielami stowarzyszeń zawodowych będą Ewa Leśniak ze Związku Artystów Scen Polskich oraz dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu Andrzej Zarych.

Minimum trzy sezony

Kadencja obecnego dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego upływa 31 sierpnia 2024 roku. Nowy dyrektor zostanie powołany na minimum trzy a maksymalnie pięć sezonów artystycznych. Kandydaci chcący wystartować w konkursie musieli mieć minimum 10-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe (w tym przepracowane siedem lat w sektorze kultury). Nieoficjalnie wiadomo, że zgłosiło się sześciu kandydatów, jednak nie są znane ich nazwiska. Jedyną osobą, która przyznała się publicznie do udziału w konkursie, jest obecny dyrektor.

Krzysztof Głuchowski startuje w konkursie

9 października ubiegający się o posadę dyrektora Teatru im. Słowackiego w Krakowie (obecny dyrektor) Krzysztof Głuchowski opublikował w internecie, pisząc:

– Szanowni Państwo, w związku z dziwną atmosferą jaką wytwarza małopolski Urząd Marszałkowski wokół konkursu na dyrektora Teatru im. J. Słowackiego czyli trzymany w tajemnicy skład komisji konkursowej, brak podanych publicznie dat jej posiedzeń, otwarcie kopert dopiero jakoś… po wyborach, utajnienie przed dziennikarzami nawet ilości otrzymanych zgłoszeń, postanowiłem upublicznić mój program, który złożyłem zgodnie z terminami konkursu.

Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Z dokumentu można się dowiedzieć, że w przypadku zwycięstwa Głuchowski chciałby wystawić na deskach placówki klasykę (m.in. "Akropolis", "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Czerwone i czarne", "Wichrowe wzgórza" czy "Mistrza i Małgorzatę"). Dyrektor zapowiada nie tylko współpracę z zagranicznymi artystami, ale i wystawienie sztuk przygotowanych dla Słowackiego przez Dorotę Masłowską czy Szczepana Twardocha. Głuchowski informuje również o planach stworzenia przy teatrze Szkoły Rzemiosł Teatralnych, powołania działu dostępności oraz otwarciu sceny dla artystów z niepełnosprawnościami.

Zaniepokojeni pracownicy teatru apelują

Pracownicy teatru od początku apelowali o nieogłaszanie konkursu na nowego dyrektora Teatru Słowackiego oraz o przedłużenie Krzysztofowi Głuchowskiemu dyrektorskiego kontraktu na kolejną kadencję. Jak podkreślają, pod jego okiem stali się jednym z najważniejszych teatrów w Polsce.

– My, jako zespół wszystkich pracowników Teatru Słowackiego, oświadczyliśmy, że naszym jedynym kandydatem jest Krzysztof Głuchowski. Krzysztof Głuchowski  zaś – pomimo trwającej już ponad 600 dni bezprawnej procedury jego odwołania – postanowił do tego konkursu przystąpić, a następnie opublikował swój program dla Teatru Słowackiego na kolejne pięć lat dyrektury

– napisali w wydanym w mediach społecznościowych oświadczeniu pracownicy teatru.

– Jako zespół pracowników Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wyrażamy niepokój wobec sposobu przeprowadzania konkursu na Dyrektora Teatru przez Zarząd Województwa Małopolskiego oraz żądamy pełnej transparentności procedury konkursowej na każdym etapie jej przeprowadzania

– napisali i dodali:

– W poprzednim konkursie na dyrektora Teatru Słowackiego (wygranym przez Krzysztofa Głuchowskiego) wszystkie te procedury były jawne. Podobnie jawne były konkursy na dyrektorów przeprowadzane przez Miasto Kraków; podobnie jawne są też inne konkursy na podobne stanowiska w całej Polsce. Czemu więc w tym przypadku sytuacja wygląda diametralnie inaczej i wszelkie decyzje mają zapaść bez wiedzy zespołu i opinii publicznej, w zaciszu politycznych gabinetów Urzędu Marszałkowskiego? W związku z tym po raz kolejny apelujemy do Zarządu Województwa Małopolskiego, jako organizatora konkursu, o pełną jawność i transparentność na każdym etapie przeprowadzania procedury konkursowej.

Zespół pracowników teatru zwrócił się również do kandydatów, którzy zdecydowali się wystartować w konkursie:

– Apelujemy również do kandydatów, którzy złożyli aplikacje w konkursie na dyrektora Teatru Słowackiego, by mieli odwagę sami się ujawnić, opublikować swoje programy konkursowe oraz przyjść na spotkanie z nami, z zespołem Teatru Słowackiego, by opowiedzieć nam o swojej wizji prowadzenia tego miejsca.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka