wtorek, 23 stycznia 2024 15:07

Nowoczesna diagnostyka w bocheńskim szpitalu. Korzyści zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów

Autor Katarzyna Jamróz
Nowoczesna diagnostyka w bocheńskim szpitalu. Korzyści zarówno dla personelu medycznego, jak i pacjentów

Wpływ spektometru masowego na diagnostykę laboratoryjną infekcji jest ogromny. Pozwala na szybkie i precyzyjne określenie czynnika sprawczego, co umożliwia lekarzom odpowiedni dobór terapii, a to z kolei przekłada się na skuteczność leczenia i skrócenie czasu hospitalizacji – informuje Anna Kaniewska-Wąsik kierownik Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej (CDL).

W ostatnim czasie Szpital Powiatowy w Bochni przeszedł szereg istotnych zmian i unowocześnień, które znacząco podniosły standardy diagnostyki laboratoryjnej w placówce. Jednym z najważniejszych osiągnięć minionego roku było pozyskanie nowego analizatora MALDI TOF (spektrometr masowy) od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ta zaawansowana technologia umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację wyizolowanych drobnoustrojów, co znacznie wpływa na skuteczność diagnostyki laboratoryjnej.

Szybka identyfikacja

MALDI TOF, spektrometr masowy, umożliwia szybką i precyzyjną identyfikację patogenów oraz analizę ich składu chemicznego. To przełomowe narzędzie skraca czas oczekiwania na wyniki diagnostyczne, które są kluczowe dla szybkiego i skutecznego wdrożenia terapii. W porównaniu do tradycyjnych metod, gdzie proces identyfikacji patogenu trwał godziny, a nawet dni, nowa technologia pozwala na znacznie szybsze uzyskanie precyzyjnych wyników.– Wpływ spektometru masowego na diagnostykę laboratoryjną infekcji jest ogromny. Pozwala na szybkie i precyzyjne określenie czynnika sprawczego, co umożliwia lekarzom odpowiedni dobór terapii, a to z kolei przekłada się na skuteczność leczenia i skrócenie czasu hospitalizacji – mówi Anna Kaniewska-Wąsik kierownik Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej (CDL).

Fot. Szpital Bocheński

Poszerzenie diagnostyki

Znaczące zmiany nastąpiły również w innych obszarach medycyny laboratoryjnej bocheńskiego szpitala. Mając na uwadze świadczenie usług na najwyższym poziomie i dbałość o jakość wydawanych w laboratorium wyników, wprowadzono standaryzację badania parametrów fizykochemicznychi morfotycznych w moczu. Dzięki nowoczesnej technologii zastosowanej w nowo pozyskanym  analizatorze wyniki są bardzo precyzyjne i powtarzalne, a wyniki wydawane są w wystandaryzowanych międzynarodowych jednostkach.Wzakresie alergologii wprowadzono nowe badania, umożliwiające wykrywanie różnorodnych alergenów wziewnych i pokarmowych. Dodatkowo, placówka oferuje teraz diagnostykę chorób przewodu pokarmowego o podłożu autoimmunologicznym, takich jak celiaklia, autoimmunologiczne zapalenie żołądka czy choroba Addisona-Biermera. To istotna zmiana, zwłaszcza w kontekście rosnącej liczby przypadków alergii i chorób autoimmunologicznych.

Laboratorium szpitala może teraz przeprowadzać badania w kierunku markerów nowotworowych, oznaczać wskaźniki gospodarki żelazem oraz poziom witamin. To ważny krok w kierunku kompleksowej opieki zdrowotnej, umożliwiającej skuteczne monitorowanie zdrowia pacjentów i wczesne wykrywanie ewentualnych patologii. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej w Szpitalu Powiatowym w Bochni otrzymało przedłużenie Akredytacji PCA w zakresie badań dotyczących Salmonelli/Shigella. To potwierdzenie profesjonalizmu i wiarygodności placówki, a także ułatwienie dla osób potrzebujących akredytowanych wyników badań, na przykład w celu zatrudnienia w branży spożywczej.

Fot. Szpital Bocheński

Korzyści dla personelu medycznego i pacjentów

Zmiany wprowadzone w Szpitalu Powiatowym w Bochni stanowią solidne fundamenty podnoszenia jakości opieki zdrowotnej i rozwoju Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej. Nowe technologie i poszerzenie panelu badań umożliwiają skuteczniejszą i bardziej precyzyjną diagnozę chorób, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki leczenia i szybszy powrót do zdrowia. Pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych i kompleksowych badań, a personel medyczny może efektywniej monitorować zdrowie swoich podopiecznych.

Wprowadzone unowocześnienia czynią Szpital Powiatowy w Bochni ważnym ogniwem systemu opieki zdrowotnej, a rozwój Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej przynosi korzyści zarówno dla personelu medycznego, jak i dla pacjentów. Nowe możliwości diagnostyczne umożliwiają bardziej precyzyjne i skuteczne leczenie, co stanowi kluczowy element doskonalenia opieki zdrowotnej w regionie.

Źródło/Fot. Szpital Bocheński

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje

Rozrywka