środa, 24 kwietnia 2024 07:17

Nowy prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Poprzedni został odwołany

Autor Katarzyna Domagała
Nowy prezes Sądu Okręgowego w Krakowie. Poprzedni został odwołany

Zmienił się prezes Sądu Okręgowego w Krakowie po odwołaniu poprzedniego. Został nim sędzia Janusz Kawałek. Powołał go minister sprawiedliwości Adam Bodnar na kadencję długości sześciu lat.

Komunikat o zmianie prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie pojawił się m.in. na stronie tego sądu.

Na podstawie art. 24 § 1 i art. 26 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334) z dniem 22 kwietnia 2024 r. Minister Sprawiedliwości powołał Sędziego Sądu Okręgowego Janusza Kawałka do pełnienia funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie na okres 6 lat - czytamy w komunikacie.

Janusz Kawałek był jednym z trzech kandydatów wskazanych na prezesa przed przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie.

Odwołanie byłego prezesa

Na początku marca minister sprawiedliwości Adam Bodnar wszczął procedurę odwołania prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie sędziego Bartłomieja Migdy i wiceprezesów – sędziów Ireny Bochniak, Piotra Kowalskiego i Michała Puzy. Jednocześnie minister zawiesił ich w pełnieniu czynności.

W ocenie szefa resortu sądy krakowskie to "wręcz modelowy przykład układu, w którym w okresie ostatnich pięciu lat o awansach na stanowiska kierownicze decydowały nie względy merytoryczne, czy doświadczenie menedżerskie kandydatów, ale układ personalnych powiązań, a także wzajemna wymiana przysług".

Decyzję ministra skrytykowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa i była prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Dagmara Pawełczyk-Woicka. W "Liście do sędziów Rzeczypospolitej Polskiej" oceniła, że dominującym kryterium zawieszeń prezesów był "fakt udzielania poparcia sędziom kandydującym do KRS".

W istocie jednak rzeczywistym kryterium doboru osób podlegających zawieszeniu jest próba paraliżu Kolegium Sądu Okręgowego w Krakowie, które opiniuje zamiar odwołania prezesa, poprzez wyeliminowanie z udziału w nim osób przeciwstawiających się temu nurtowi w sądownictwie, który wyrażał jawny sprzeciw wobec reformy sądownictwa – oceniła szefowa KRS.

Źródło: PAP

Fot.: Wikipedia (Tennessee123)

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka