piątek, 4 grudnia 2020 10:13

Nowy Sącz: Trwa walka ze smogiem. Jakie są jej efekty?

Autor Aleksandra Tokarz
Nowy Sącz: Trwa walka ze smogiem. Jakie są jej efekty?

Według rankingu Polskiego Alarmu Smogowego miejscowości o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza w 2019 roku Nowy Sącz znalazł się tuż za podium. Ten rok wydaje się nieco lepszy od minionego. W jaki sposób miasto walczy ze smogiem?

-W ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” ekodoradcy Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza od marca 2019 do grudnia 2020 udzielili mieszkańcom 1 500 porad związanych z przygotowaniem wniosków. Dzięki czemu w trakcie realizacji jest 497 wniosków o wymianę starych, nieekologicznych źródeł ciepła na terenie miasta – poinformowano na wczorajszej konferencji prasowej.

Według przytoczonych danych, w 2020 roku zakończono program wymiany kotłów na paliwa stałe, w efekcie czego zlikwidowano 210 starych instalacji.

Zakończyła się także prowadzona przez MPEC rozbudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kilińskiego. - Do nowego ciepłociągu o długości 1,5 km nowej sieci została podłączona część obiektów szpitalnych. W kolejnych latach podłączeni następni klienci z tamtego obszaru, którzy zrezygnują z indywidualnych palenisk węglowych – poinformowano.

MPEC planuje na 2021 rok kolejną inwestycję, jaką jest 2 km nowych sieci, do których podłączeni zostaną nowi odbiorcy. W tym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zakończyło modernizację kotłowni oraz uruchomiło nową instalację zasilaną biomasę w miejsce spalanego do tej pory węgla.

-W przyszłym roku Miasto uruchomi własny program dotacyjny wymiany starych kotłów na paliwa stałe dla mieszkańców Nowego Sącza, którzy posiadają nieczynny przyłącz gazowy na budynku – poinformowano.

Według przekazanych informacji wszystkie działania zaowocowały zmniejszeniem ilości dni z przekroczeniami stężeń pyłów PM 10: 2018 rok – 89, 2019 r. - 71, do grudnia 2020 roku – 55.

Na liście rankingu PAS dotyczącego jakości powietrza znalazło się zdecydowanie więcej małych miejscowości i wsi. Jasno widać więc, że problem smogu nie dotyczy wyłącznie dużych miast. Nowy Sącz znalazł się na 4 miejscu rankingu miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w 2019 roku. W rankingu miejscowości z największą liczbą dni smogowych zajął 9 miejsce.

Gdzie jest najbardziej rakotwórcze powietrze w Polsce? Nowy Sącz tuż za podium
Nowy Targ i Pszczyna to zwycięzcy niechlubnego rankingu PAS, dotyczącego jakości powietrza. Na listę trafiły miejscowości o najwyższym zanieczyszczeniu powietrza w 2019 roku. Na szczycie miejsca, w których odnotowano wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości powietrza. Nowy Sącz [/inform…

fot. ilustracyjne/pixabay

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje