piątek, 13 września 2019 14:21

Nowy Sącz: Zarząd STBS odpowie za niegospodarność?

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: Zarząd STBS odpowie za niegospodarność?

10 września Prezes Zarządu STBS Sp. z o.o. złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw, polegających na wyrządzeniu Spółce znacznej szkody majątkowej przez byłych członków Zarządu Spółki, w okresie 27 maja 2015 roku do 20 grudnia 2018 roku.

7 sierpnia w Sali Reprezentacyjnej sądeckiego ratusza odbyła się konferencja prasowa, poświęcona przedstawieniu wyników audytu wewnętrznego, który od 29 kwietnia do 26 czerwca przeprowadzony był w spółce miejskiej Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wyniki audytu zaprezentowali prezesi spółki SMCG SenseMaking Consulting Group - profesor Roman Batko oraz dr inż. Janusz Sasak.

Na początku konferencji prof. Roman Batko podkreślił, że audyt przeprowadzony był według zasad i kryteriów zgodnych z wymaganiami dla kontroli zarządczej – art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o finansach publicznych.

Dr. inż. Janusz Sasak przedstawił niezgodności stwierdzone podczas audytu:

• W Spółce brakuje akt z postępowania przetargowego o nr STBS.ZP.271.03 .2017. na kwotę 8,606 mln zł brutto
• Były Prezes Zarządu Spółki prowadził niektóre istotne postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego jednoosobowo, w tym unieważniał postępowania
• Spółka od 2013 roku nie wybudowała ani jednego budynku mieszkalnego,
• Dokumentacja zgromadzona w Spółce jest chaotyczna, ma usterki formalne, prawne
• W dokumentacji Spółki istnieją kopie dokumentów oznakowane w ten sam sposób, ale zawierające różne treści
• Nieprawidłowości przy rozliczaniu funduszu remontowego
• Do mediów wpłynęło zawiadomienie od jednego z lokatorów, że pracownicy Spółki na polecenie Prezesa do książeczek czynszowych dołączyli ulotkę zachęcającą do głosowania na konkretnego kandydata na Prezydenta. Spółka zawarła z Komitetem stosowną umowę, ale działanie to budzi kontrowersje natury etycznej
• W Spółce w latach 2016-2018 nie dokonywano wymaganej prawem kontroli w zakresie instalacji sanitarnej i centralnego ogrzewania
• W 2012 roku Spółka wdrożyła standard zarządzania zgodny z ISO 9001:2009. Standard utrzymywany był do roku 2014. Spółka wykorzystywała jednak w swoich oficjalnych dokumentach logo systemu do 2019 roku. Korzystanie ze znaku odbyło się z naruszeniem prawa.
• Postępowania windykacyjne były prowadzone opieszale i nieskutecznie, tylko przeciwko wybranym dłużnikom, bez jasno określonych kryteriów.
• W trakcie audytu ujawnione zostały liczne wydatki nie związane z działalnością przedmiotową Spółki
• W latach 2015-2018 można odnotować niepokojące zjawisko systematycznego spadku rentowności kapitału własnego z poziomu 4,78% do 3,86%.

inf: Biuro Prasowe UMNS

Nowy Sącz - najnowsze informacje