sobota, 28 września 2019 17:34

Nowy Wiśnicz. Drogi dojazdowe do pól doczekały się remontu. Zobacz, jak teraz wyglądają

Autor Mirosław Haładyj
Nowy Wiśnicz. Drogi dojazdowe do pól doczekały się remontu. Zobacz, jak teraz wyglądają

Gmina Nowy Wiśnicz wykonała remont odcinków dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Inwestycje zrealizowano i sfinansowano są m.in. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w ramach zadania pn.  „Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz- zadanie nr 1-Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych znajdujących się na terenie gminy Nowy Wiśnicz”

Na drogach zostały wykonane podbudowy z kruszyw, nowe nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych oraz obsypane pobocza. Prace realizowano w miejscowościach:

 • Łomna dz. nr 129/2 – wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 65 mb
 • Łomna dz. nr 159 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 85 mb
 • Połom Duży dz. nr 429/4 i 431/2 -wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 138 mb
 • Królówka dz. nr 2597 – wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 318 mb
 • Stary Wiśnicz dz. nr 2068 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 160 mb
 • Kopaliny dz. nr 37 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 93 mb
 • Olchawa dz. nr 299/1- wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 110 mb
 • Leksandrowa dz. nr 289/2, 283/2 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 47 mb
 • Kobyle dz. nr 1397 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 62 mb
 • Wiśnicz Mały dz. nr 425- wykonanie podbudowy z kruszyw na odcinku o długości 77 mb
 • Chronów dz. nr 467/1 – wykonanie nawierzchni asfaltowych z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 140 mb

Całkowity koszt zadania to blisko 235 000,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 117 190,66 zł.

Fot. i inf.: UG Nowy Wiśnicz

Bochnia - najnowsze informacje