poniedziałek, 18 października 2021 18:27

Od wtorku zmiany w obostrzeniach! Na czym polegają?

Autor Mirosław Haładyj
Od wtorku zmiany w obostrzeniach! Na czym polegają?

Nowe zasady związane z epidemią będą obowiązywać od wtorku (19 października). Regulacje dotyczą m.in. maseczek.

Do końca października przedłużone zostały zasady związane m.in z obowiązkiem noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach.

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowano w Dzienniku Ustaw poniedziałek (18 października).

Co się zmienia?

Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny po przyjeździe do Polski może otrzymać osoba, która przedstawi zaświadczenie o odbyciu szczepienia preparatem dopuszczonym do użycia w Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem doktoranci i studenci studiów podyplomowych mają obowiązek noszenia maseczki.

Z kolei z konieczności zakrywania nosa i ust zwolnieni są zdający egzaminy podczas egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego oraz konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, egzaminu sędziowskiego, egzaminu prokuratorskiego i egzaminu referendarskiego, egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, komorniczego, egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą oraz egzaminów dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i sprawdzianów dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – jeżeli w trakcie egzaminu lub konkursu odległość między poszczególnymi osobami wynosi co najmniej 1,5 m.

Inf.: Radio Zet

Polska

Polska - najnowsze informacje