wtorek, 1 października 2019 12:01

Okulice. Sołtys z cennym wyróżnieniem w prestiżowym konkursie

Autor Mirosław Haładyj
Okulice. Sołtys z cennym wyróżnieniem w prestiżowym konkursie

Sołtys Okulic Włodzimierz Polowiec za swoją wzorową pracę na rzecz lokalnej społeczności został wyróżniony w konkursie pn. „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D.2018”.

Pan Włodzimierz funkcję Sołtysa Okulic sprawuje od czterech lat. W tym czasie na terenie gminy wykonano wiele niezwykle ważnych inwestycji. W znaczący sposób wpłynęły one na podniesienie jakość i komfortu życia mieszkańców tej miejscowości, a także osób zamieszkujących w sąsiednich wsiach. Pan Włodzimierz miał duży wpływ na powstanie wielu z tych zadań.

W ubiegłym roku po 25 latach starań i oczekiwań lokalna społeczność doczekała się wreszcie wybudowania nowoczesnej sali gimnastycznej. Realizacja tej inwestycji była bardzo potrzebna. Do tej pory młodzież szkolna musiała bowiem ćwiczyć w prowizorycznie urządzonej małej salce, która mieściła się w jednym z pomieszczeń dydaktycznych. Pan Włodzimierz od kilku lat jako Sołtys, a wcześniej jako zwykły Mieszkaniec sołectwa podejmował szereg działań zmierzających do realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji. Dzięki temu zadanie, które jeszcze do niedawna było tylko w sferze marzeń, stało się rzeczywistością i służy wszystkim mieszkańcom gminy.

Do zasług Pana Włodzimierza należy zaliczyć także inne inwestycje, które w ostatnich latach powstały na terenie Okulic. Wśród nich jest wybudowanie wyposażonej w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń zielonej siłowni. Miejsce to służy do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu i cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Niedawno zbudowano tam także nowoczesny plac zabaw wraz z altaną wolnostojącą.

Niezwykle ważnymi zadaniami zrealizowanymi w ostatnim czasie na terenie sołectwa, którego Włodzimierz Polowiec jest Sołtysem, była również modernizacja kilku dróg gminnych. Inwestycje te w znaczący sposób przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa.

Pan Sołtys bardzo mocno angażuje się jednak nie tylko w rozwój swojej miejscowości, ale także na sercu leży mu los pozostałych sołectw z terenu gminy Rzezawa. Dlatego jest on jedną z osób, dzięki której gmina w ostatnich latach zalicza dynamiczny rozwój. Na jej terenie tylko w ubiegłym roku wykonano wiele niezwykle ważnych inwestycji. Wśród nich była rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, naprawa i budowa nowych dróg, powstanie kilku obiektów sportowych i rekreacyjnych, czy remont budynków użyteczności publicznej.

Pan Włodzimierz bardzo chętnie włącza i angażuje się także w lokalne inicjatywy organizowane na terenie gminy. Jest ich bardzo dużo. Są to m.in. różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i sportowe. Pan Sołtys stara się również robić wszystko, co tylko w jego mocy, aby promować walory swojego sołectwa na zewnątrz. Jest on pomysłodawcą i współorganizatorem „Święta Małego Strażaka”. Organizowany jest wtedy m.in. grill oraz liczne zawody i konkursy dla dzieci. Sołtys czyni także starania i wspiera miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w dążeniu do wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  Jego oczkiem w głowie jest także Orkiestra Dęta Okulice.

Mieszkańcy zawsze mogą liczyć na jej pomoc i dobrą radę. Stara się on pomagać ludziom m.in. w wypełnianiu wniosków, pisaniu pism, zdobywaniu pieniędzy z różnego rodzaju funduszy oraz interweniuje w sprawach ważnych dla mieszkańców na sesjach Rady Gminy. Od czasu kiedy sprawuje funkcję Sołtysa, pomógł już bardzo wielu osobom. Mieszkańcy Okulic bardzo to doceniają, przez co darzą go ogromnym szacunkiem i uznaniem. Podczas ostatnich wyborów na Sołtysa nie miał on żadnego kontrkandydata. Mieszkańcy są bowiem bardzo zadowoleni z jego dotychczasowej pracy na rzecz ich małej ojczyzny.

Włodzimierz Polowiec wyróżnienie w konkursie pn. „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D.2018” odebrał podczas Dożynek Województwa Małopolskiego w Zakliczynie. Towarzyszyła mu Przewodnicząca Rady Gminy Rzezawa Barbara Kwiecińska. Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Rzezawa otrzymał natomiast list gratulacyjny od Marszałka Województwa Małopolskiego, który w jego imieniu wręczył Radny Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec, kandydat Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Sejmu RP. Włodzimierz Polowiec pamiątkową nagrodę oraz list gratulacyjny odebrał także od Wójta Mariusza Paleja. - Dziękuję Panu Włodzimierzowi Polowcowi za dotychczasową współpracę oraz sumienność i uczciwość w wykonywaniu swoich obowiązków na rzecz lokalnej społeczności. Życzę, aby dążenia do zamierzonych celów nie napotykały na przeszkody, a pełniona funkcja przynosiła wiele satysfakcji. Wszystkiego najlepszego również w życiu prywatnym: zdrowia, radości, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności – napisał w liście gratulacyjnym Wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej.

Organizatorami konkursu pn. „Najlepszy Sołtys Województwa Małopolskiego A.D.2018” było Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Była to już 21. edycja tego prestiżowego konkursu.

Fot. i inf.: UG Rzezawa

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje