środa, 20 października 2021 15:28

Olkusz: Mandaty za jazdę bez maseczki

Autor Tomasz Stępień
Olkusz: Mandaty za jazdę bez maseczki

Rośnie liczba zakażeń i wracają kontrole, od których wielu z nas już zdążyło się już odzwyczaić. W Olkuszu mundurowi sprawdzali czy mieszkańcy powiatu stosują się do przepisów sanitarnych w autobusach. Posypały się mandaty.

Zasłanianie ust i nosa, między innymi w komunikacji zbiorowej ciągle obowiązuje. Policjanci kontrolowali i sprawdzali, czy osoby w nim podróżujące, mają zasłonięte usta i nos a na osoby bagatelizujące przepisy, policjanci nakładali mandaty karne. Działania olkuskich policjantów prowadzone były wspólnie z pracownikami Związku Komunalnego Gmin Komunikacji Międzygminnej w Olkuszu.

– W ostatnim czasie, do policjantów docierały również sygnały od osób korzystających ze środków komunikacji publicznej, że młodzież szkolna, nie stosuje się do obostrzeń dotyczących obowiązku zasłaniania ust i nosa. Szczególnie widocznie jest to w czasie dojazdu i powrotu uczniów ze szkół – informuje podkomisarz Katarzyna Matras, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Co wtedy? W przypadku kontroli osoby nieletniej, która podróżuje autobusem i nie stosuje się do obowiązku zasłaniania ust i nosa, policjant nie zastosuje wobec niej mandatu karnego, co jednak nie zwalnia jej od  odpowiedzialności.  Nieletni  będzie musiał liczyć się z konsekwencjami swojego zachowania. Policjant wylegitymuje taka osobę i z tych czynności sporządzi notatkę, którą skieruje wraz z wnioskiem do sądu rodzinnego w sprawie demoralizacji nieletniego. Mając na uwadze powyższy problem policjanci wystąpili z pismem do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego, aby przypomnieć uczniom te zasady i poinformować ich konsekwencjach prawnych wynikających z bagatelizowania powyższych przepisów. – Mamy nadzieję, że młodzi ludzie będą stosować się do obostrzeń. Chodzi przede wszystkim  o nasze wspólne bezpieczeństwo – mówi Katarzyna Matras.

Jak informują policjanci, można spodziewać się dalszych sprawdzeń i stanowczych reakcji na lekceważące zachowania. Funkcjonariusze cały czas będą prowadzić kontrole w środkach komunikacji publicznej.

Zgodnie z art. 116 § 1a kodeksu wykroczeń, który brzmi: „Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Policjant może nałożyć na taką osobę mandat karny w wysokości do 500 złotych. Może również skierować wniosek o ukaranie do sądu, który może wymierzyć grzywnę do 5000 złotych.

info i fot: Małopolska Policja

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje