czwartek, 5 listopada 2020 14:52

Olkusz. Miasto nie rezygnuje z inwestycji. Jakie podejmie zadania?

Autor Wiktoria Mitura
Olkusz. Miasto nie rezygnuje z inwestycji. Jakie podejmie zadania?

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu chce kontynuować zadania zaplanowane na ten rok – pomimo trudnej sytuacji epidemicznej i finansowej. Przed miastem stoją trzy ważne zadania. O jakie inwestycje chodzi?

Mimo naprawdę trudnej sytuacji finansowej i organizacyjnej wynikającej z epidemii koronawirusa, staramy się realizować zadania inwestycyjne, których celem jest poprawa jakości życia naszych mieszkańców, a także estetyki naszego miasta. Pragnę zaznaczyć, że realizacja tych inwestycji jest możliwa dzięki wsparciu w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych, jakie pozyskała nasza gmina. – komentuje burmistrz Roman Piaśnik.

Drogi i chodniki w gminie Olkusz

Przed kilkoma dniami w olkuskim magistracie został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pt. „Przebudowa dróg i chodników w Gminie Olkusz – etap II”. Realizowana obecnie inwestycja składa się z trzech zadań.

Pierwsze obejmuje przebudowę ul. Leśnej w Olkuszu, drugie budowę odwodnienia drogi w ul. Stary Olkusz w Olkuszu, a trzecie utwardzenie terenu na działce o numerze ewidencji gruntów 4423 w Olkuszu.

Najkorzystniejszą ofertę na przebudowę ul. Leśnej w Olkuszu złożyła firma F.H.U.P. DROG-BIT Konrad Odrzywołek z Tenczynka, a na budowę odwodnienia drogi w ul. Stary Olkusz firma PPUH GAMEX mgr inż. Grzegorz Żurek z Osieka. Ta firma wygrała także przetarg na kolejne zadanie, czyli utwardzenie terenu na działce 4423 w Olkuszu.

Zadanie o nazwie „Utwardzenie terenu na dz. nr ew. gr 4423 w Olkuszu” będzie polegało na utwardzeniu terenu przed olkuskim krytym basenem przy szkole na Osiedlu Młodych. Podczas prac zostanie wymieniona istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa z jednoczesnym uporządkowaniem sposobu parkowania.

W ramach realizacji zadania zostaną:

  • zabudowane nowe krawężniki betonowe,
  • powstanie nowa nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej o powierzchni ok 600 m kw.

Prace mają potrwać do 10 grudnia.

W tym terminie ma się również zakończyć realizacja kolejnego zadania, czyli budowy odwodnienia drogi w ul. Stary Olkusz w Olkuszu. Jej celem jest odprowadzenie wód opadowych z terenu ul. Stary Olkusz i tym samym uregulowanie gospodarki opadowej na tym terenie.

Po rozebraniu istniejącej nawierzchni wraz z podbudową, rozpocznie się budowa chłonnej kanalizacji deszczowej o długości 112 mb. Następnie zostanie wykonana nowa podbudowa i nawierzchnia asfaltowa ulicy.

Trzecie zadanie, czyli przebudowa ul. Leśnej w Olkuszu, także rozpocznie się od rozebrania istniejącej nawierzchni tłuczniowej, a następnie rozpoczną się prace związane z wykonaniem odwodnienia drogi.

Konieczne będzie ułożenie łącznie 223 mb. kanałów z rur PVC oraz zamontowanie 8 studzienek inspekcyjnych. Zostanie także wykonane tzw. odwodnienie liniowe.

Kolejnym etapem prac będzie wykonanie nowej jezdni. Na powierzchni 985 m kw. zostanie ułożona nawierzchnia z szarej kostki brukowej betonowej, a na powierzchni 300 m kw. nawierzchnia z kolorowej kostki brukowej. Zostaną także ułożone krawężniki i obrzeża wraz z pracami ziemnymi i porządkowaniem terenu.

Planowany termin zakończenia prac to 17 maja przyszłego roku.

info i foto: UMiG Olkusz

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje