czwartek, 22 października 2020 12:29

Olkusz. Modernizacja zamku w Rabsztynie dobiega końca. Jesteś ciekaw co się jeszcze zmieni?

Autor Wiktoria Mitura
Olkusz. Modernizacja zamku w Rabsztynie dobiega końca. Jesteś ciekaw co się jeszcze zmieni?

Zbliża się koniec tegorocznych prac na zamku w Rabsztynie. W pałacowym przyziemiu powstaje pawilon do obsługi ruchu turystycznego. Na nowo zostaną zagospodarowane tereny wewnątrz zamkowych murów. To nie wszystkie inwestycje.

Inwestycja jest realizowana przez władze Olkusza w ramach projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego”.

- Podejmowane przez nas działania mają na celu dostosowanie ruin zamku do potrzeb turystów, tak, aby mogli w komfortowych i przyjaznych warunkach dotknąć historii. Skupiamy się także na ochronie tego cennego zabytku. Widzimy rosnącą popularność zamku oraz ciekawych wydarzeń, jakie się tam odbywają. Dlatego chcemy, aby obiekt spełniał oczekiwania zarówno mieszkańców, jak i turystów. Jestem głęboko przekonany, że już niedługo nasza warownia stanie się jeszcze ciekawszym punktem Szlaku Orlich Gniazd. – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Obecnie dobiegają końca prace przy budowie podziemnego pawilonu w odgruzowanych pomieszczeniach komór przyziemia renesansowego pałacu. Zostaną tam zlokalizowane obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego. Będzie tam informacja turystyczna i kasa biletowa, a także węzeł sanitarny z toaletami i kawiarnia dla zwiedzających. Utworzona w podziemiach sala wielofunkcyjna da możliwość np. realizacji projekcji multimedialnych.

Jednocześnie trwają prace nad wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba poza murami zamku, instalacji wentylacyjnej, grzewczej i elektrycznej. Prowadzone są także prace związane z wykonaniem stolarki okiennej i drzwiowej oraz posadzek, tynków i podwieszanych sufitów. Warto podkreślić, że część zamku zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. zostaną usunięte progi, co umożliwi samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich na dziedziniec zamku dolnego. Również jedna z toalet w podziemnym pawilonie będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na finiszu są także prace nad zagospodarowaniem terenu wewnątrz zamku. Zostały wykonane stalowe schody zewnętrzne we wschodnim skrzydle pałacu, które mają pełnić funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Przy wschodniej ścianie pałacu powstał także trójkątny stalowy taras, wsparty na istniejących ścianach. Na dziedzińcu znajdzie się miejsce na ustawienie niewielkiej modułowej sceny, na której będą organizowane koncerty oraz spektakle.

Dobiegają końca również główne prace nad wykonaniem stalowych schodów łączących poziom patio i taras nad pawilonem oraz nad ukształtowaniem terenu. Na dziedzińcu powstała strefa rekreacyjna i trawiaste tarasy. Jeszcze latem zakończono prace przy konserwacji zewnętrznej i wewnętrznej strony murów. Konieczne było czyszczenie muru, następnie uzupełnianie brakujących elementów, spoinowanie, a na koniec impregnacja. Wcześniej w podobny sposób poddano konserwacji północną i wschodnią ścianę zamku.

W najbliższym czasie w olkuskim magistracie zostanie rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania „Zapewnienie dostępności zamku w Rabsztynie dla osób niepełnosprawnych realizowane w ramach zadania: „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz – stworzenie nowego produktu turystycznego”. Powstanie aplikacja na tablety i smartfony ułatwiająca zwiedzanie zamku osobom niepełnosprawnym. Zostaną także zakupione audioprzewodniki i tablety, które będą udostępniane niepełnosprawnym turystom. Także strona internetowa zamku zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie zamku zostaną zamontowane tablice informacyjne z opisem w języku polskim i angielskim, a także w alfabecie Braille'a. Będzie również wykonana broszura brajlowska o zamku w Rabsztynie. Ciekawą formą, która umożliwi osobom niewidzącym i niedowidzącym wyobrazić sobie wygląd zamku, stanie się przestrzenna makieta zamku wykonana w formie odlewu z brązu. Taka makieta, pokazująca wygląd zamku w czasach świetności, będzie atrakcją dla wszystkich zwiedzających. Poza tym w ramach zadania zostanie zakupiony elektryczny wózek inwalidzki z kołami terenowymi, schodołaz gąsienicowy oraz tzw. laski-krzesła. Przeprowadzenie tych działań pozwoli na udostępnienie wiosną przyszłego roku całości zamku zwiedzającym.

Warto dodać, ze równolegle olkuski magistrat prowadzi działania promujące ten cenny zabytek. Przed kilkoma dniami pod zamkiem realizowano nagrania do filmu promującego turystykę rowerową w naszym kraju. Film powstaje na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej i będzie pokazywany w kraju i za granicą. Ma powstać jeden film promujący turystykę rowerową w całej Polsce oraz kilkanaście filmów pokazujących poszczególne regiony i największe atrakcje turystyczne w Polsce. Filmy mają być gotowe pod koniec roku.

Władze Olkusza przygotowują jeszcze inne działania promocyjne, mające na celu zarówno popularyzację zamku, jak i promocję realizowanego projektu. Zachęcamy także do głosowania na zamek Rabsztyn, który bierze udział w internetowym plebiscycie „Turystyczna Lista Przebojów” organizowanym przez radiową Jedynkę. Link do głosowania.

Na realizację projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego” zostało pozyskane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku. Wartość projektu: 3 114 883,65 zł, z czego 1 709 387,32 pokryje unijne dofinansowanie.

info i foto: UMiG Olkusz

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje