czwartek, 21 października 2021 04:16

Pojechali tam na zaproszenie burmistrza Gryschki

Autor Mirosław Haładyj
Pojechali tam na zaproszenie burmistrza Gryschki

Od 14 do 17 października bocheńska delegacja na czele z burmistrzem Stefanem Kolawińskim wzięła udział w uroczystościach jubileuszowych 100-lecia połączenia Salzdetfurth z częścią uzdrowiskową Bad.

Na zaproszenie burmistrza Björna Gryschki z partnerskiego miasta w Niemczech w obchodach uczestniczyły również delegacje z partnerskich miast Yate w Wielkiej Brytanii oraz Kelbra z Niemiec.

Punktem kulminacyjnym wizyty były uroczystości związane ze 100-leciem Zdroju–Bad, gdzie zwiedzający mogli podziwiać park, w którym znajdują się między innymi tężnie solankowe oraz sanatorium słynące z wysokiej jakości zabiegów solankowych i borowinowych.

W trakcie oficjalnej części burmistrz Stefan Kolawiński oraz jego zastępcy: Gustaw Korta i Robert Cerazy wręczyli gospodarzowi Bad Salzdetfurth okolicznościowy adres oraz obraz „Tężnia Bochnia” namalowany przez naszego, lokalnego artystę Adama Faglio.

Podczas pobytu goście zwiedzili również ważne dla miasta i nowo powstałe miejsca m.in. odnowiony rynek oraz oddane niedawno do użytku Centrum Informacji Turystycznej i nowoczesny cyclo-park. Delegacja z Bochni miała również okazję zobaczyć nową siedzibę lokalnego muzeum górnictwa, którym kieruje Jan Ludyga – Honorowy Ambasador Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia.

Prowadzono także szereg wspólnych, ważnych rozmów, w trakcie których podsumowywano dotychczasową współpracę miast partnerskich, ale także perspektywy dalszego, wspólnego rozwoju
i kolejnych kontaktów. Omawiano nowe projekty w kontekście obecnej sytuacji pandemicznej i plany na następne lata.

Przedstawiciele miast partnerskich mieli także okazję przedstawić swoje dokonania z ostatnich lat. Pokazane efekty naszych działań w przestrzeniach miejskich Bochni zostały bardzo pozytywnie odebrane, a na ręce bocheńskiej delegacji złożono szereg gratulacji i wyrazów uznania.
Nie zapomniano także o promocji Solnego Grodu. Do centrum informacji w Badzie dostarczono materiały promocyjne, natomiast ze strony niemieckiej delegacja otrzymała foldery do powstającego Centrum Informacji Turystycznej w Bochni.

Każdy uczestnik spotkania został także obdarowany przez naszą delegację upominkami i folderami podkreślającymi specyficzny charakter naszego miasta. Nawet przygotowane na tę okoliczność pierniki, cieszące się ogromną popularnością wśród zgromadzonych, w swojej formie zawierały akcenty bocheńskie, narodowościowe, ale i honorujące jubileusz partnerskiego miasta Bad-Salzdetfurth.

Inf. i foto; UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje