niedziela, 27 listopada 2022 08:20

Polska: Rekordowo dużo zakażeń HIV

Autor Tomasz Stępień
Polska: Rekordowo dużo zakażeń HIV

Rok 2022 jest w Polsce rekordowy pod względem liczby nowo wykrytych przypadków HIV.

1910 – tyle nowych zakażeń HIV odnotowano w Polsce do końca października 2022. To ponad 6 osób dziennie! Tak niepokojących statystyk nie było naszym kraju nigdy. W całym, rekordowym dotychczas, roku 2019 odnotowano 1615 nowych zakażeń HIV. – Wirus może dotknąć każdego, więc i przebadać się powinien każdy – przypomina fundacja Res Humanae, w której pracują osoby zajmujące się zawodowo i społecznie opieką nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, a także zagadnieniami związanymi z profilaktyką i edukację społeczeństwa w tym zakresie.

AIDS to choroba wywoływana przez HIV – ludzki wirus upośledzenia odporności. Obecnie na świecie żyje około 36 milionów ludzi zakażonych HIV lub chorych na AIDS. Najwięcej zakażonych i chorujących znajduje się na kontynencie afrykańskim. W Polsce główną drogą rozprzestrzeniana się zakażeń HIV na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych była droga krwionośna poprzez stosowanie dożylnych środków odurzających. Obecnie najwięcej zakażeń notuje się poprzez ryzykowne kontakty seksualne.

Jako jedną z przyczyn wzrostu zakażeń specjaliści wskazują ograniczenia diagnostyki i profilaktyki, spowodowane pandemią i koncentracji służb zdrowotnych na jej ograniczaniu. Dlatego bardzo ważne jest testowanie. – Wykonanie testu jest jedyną metodą rozpoznania zakażenia HIV. Jest naturalnym dbaniem o zdrowie swoje i swojego partnera/swojej partnerki. Często odkładamy moment wykonania testu. Wypieramy ze świadomości zachowanie ryzykowne, jakie wcześniej podjęliśmy, albo nie mamy świadomości lub bagatelizujemy fakt, że nasze zachowanie mogło wiązać się z ryzykiem – podkreśla Anna Marzec-Bogusławska, spec. epidemiolog, dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS. Nie robiąc testu, odbieramy sobie szansę na długie życie. Takie myślenie powoduje, że jedynie ok. 10 – 20% dorosłych Polaków, chociaż raz w życiu wykonało test na HIV. Dzięki wczesnemu wykryciu zakażenia można zastosować skuteczne leczenie, które pozwoli w zasadzie normalnie żyć z wirusem. Dlatego tak ważne jest wykonanie testu – dodaje Anna Marzec-Bogusławska.


Zdrowie – zagrożenia i choroby - najnowsze informacje